Прием в първи клас – 2024/2025

Уважаеми родители,
За учебната 2024/2025 година 128. СУ обявява прием в първи клас в 4 паралелки по 24 ученици, общо 96 места.
Избираемите учебни часове за ВСИЧКИ паралелки са:
1. Български език и литература
2. Математика
3. Английски език

Училището предоставя възможност за целодневна организация на обучение за всички паралелки от 1 до 4 клас.

Приемът се осъществява през информационната система на Столична община (ИСОДЗ, ПГ и първи клас) съгласно графика за прием.

Пълна информация относно график, класирания и записвания и още може да намерите в ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

Прием в първи клас – 2024/2025