128. СУ „Алберт Айнщайн“ – История и традиции

за нас 128СОУ

Нашето училище отваря врати за първи път на 17.02.1975 г. В началото учителският колектив с директор Мата Стайкова се състои от 22 педагози, обучаващи около 560 ученика от начален и среден курс. От м. септември 1984 г. училището е обявено за ЕСПУ – с две паралелки в 9 клас. Постепенно броят на учителите нараства до 60 души, а учениците са над 1000. В гимназиален курс започва осъществяването на профилирано обучение в областта на хуманитарните и природоматематическите науки, както и на технологиите.
От м. Септември 1989 г.  новият директор на училището е г-жа Емилия Илиева. Нейните усилия и амбиции са насочени към съхраняване и развитие на заложените традиции в живота на 128–мо училище, разширяване на чуждо езиковото обучение, обогатяване и модернизация на материално-техническата база. Така за няколко години са открити  – интерактивна зала, видео система и телефонна връзка с всички класни стаи, актова зала, фонетичен и компютърен кабинет.
От есента на 1992 г. се осъществява идеята за утвърждаване на стопански профил в училището със специализация по икономика и мениджмънт в горен курс, като се изучават – английски език, стенография, компютърна грамотност и др. През 1996 г. се въвежда пред професионална подготовка по специалност “Митническо комисионерство” с изучаване на основи на пазарната икономика и мениджмънт, основи на правото, счетоводство, стокознание, митническа политика и международни плащания. От 1998 г. започва обучение по специалност “Организатор на среден и дребен бизнес”, която дава възможност за получаване и на сертификат за професионална квалификация на английски език.
През учебната 2000/2001 г. чрез Националния изпит-тест след 7 клас се формират 4 паралелки с изучаване на чужди езици и информатика. Въвежда се и ранно чуждо езиково обучение.
Същевременно се създадоха три компютърни кабинета, а през 2005 г. в чест на 30-годишния юбилей на училището бе открит и мултимедиен кабинет.

От учебната 2011-2012 ръководството на училището поема екипът на г-н Юлиян Плачков – директор, г-жа Венера Мирчева – зам.-директор и г-жа Десислава Огнянова – зам.-директор. В 128. СОУ се обучават 552 ученици, като за учениците от първи клас е въведена целодневна организация на учебния процес, съгласно желанието на родителите. Съгласно решение на Педагогическия съвет от 10.01.2012 г. е приета Програма за развитие на извънкласните дейности в  128 СОУ „Алберт Айнщайн“ по проект на МОМН „Да направим училището привлекателно за младите хора“ – „Училище за себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти  – УСПЕХ“. Започна процеса на дигитализиране и модернизация на обучението с използването на интерактивна дъска.

През 2012-2013 и 2013-14 учебна година започва с около 538 ученици. Същевременно е започната подготовка за преминаване към едносменен режим на обучение за всички образователни етапи.

Училището преминава на едносменен режим на обучение и целодневна организация за учениците I – IV клас. Във връзка с това е дадено началото на обновяването на класните стаи на начален етап – I и II етаж.

През същата година в 128 СОУ е открита нова за град София паралелка в профил „Технологичен – Защита на информацията“ по учебен план, утвърден от МОМН със Заповед №РД 09-44/14.01.2013г. Тя има за цел да подготвя учениците в сферата на информатиката и защита на информацията в киберпространството с цел предотвратяване на нарушения и злоупотреби. Обучението се извършва с подкрепата на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) и Международната академия за  киберразследвания. Новият профил е с цел да осигури на учениците широка възможност за реализация в държавната администрация и частния сектор, както и  придобиване на знания, необходими за продължаване на образованието им във ВУЗ по специалности, свързани с охраната и сигурността на информацията.

На базата на подписано споразумение с УниБИТ и активното ни партньорство са осигурени преференциални условия за кандидатстване и признаване на кредити за учениците ни от профил „Софтуерни и хардуерни науки” – Защита на информацията.

През 2013 г. 128. СОУ става и член на Асоциацията на Кеймбридж училищата.

През 2014/ 2015 учебна година броят на ученицитенараства до 598. Продължава обновяването на учебната среда на III и IV етаж. Същата година училището отбелязва 40-годишнина от основаването си. Празникът се чества с тематични тържества, образователни представления, филми, беседи и спортни дейности, подготвени от учителите и учениците от всички класове.

В началото на 2015-2016 уч. година в училището се обучават 657 ученици. По случай патронния празник на 128. СУ – снимачна площадка на филма “Да обичаш на инат”, се проведе вълнуваща и трогателна среща. Тридесет години след появата на този шедьовър в българското кино, гости на училището бяха режисьорът на филма Николай Волев, изпълнителят на ролята на 14-годишния Пламен – Иван Велков, и учителят по физкултура Атанасис Илияс. Те споделиха с ученици и учители спомени от създаването на филма, коментираха за проблемите на днешното ни общество и изразиха увереност, че доброто бъдеще на България е в ръцете на упоритото, целеустремено и амбициозно младо поколение.

През 2016/2017 учебна година дава началото си със 708 ученици. Като признание за постигнати високи резултати в образователната мисия, директорът на 128 СУ „Алберт Айнщайн” – Юлиян Плачков е обявен за Знакова личност на район  „Младост” на тържествена церемония в резиденция „Тера“.

В училището се осъществяват дейности по Национална програма „Ученически олимпиади и състезания”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици”. В резултат на подготовката, Александра Алексиева, ученичка от X клас, спечели званието почетен лауреат на международно състезание за есе на английски език и все участие в ученически дебат в университета Оксфорд от 3 до 7 юли, 2017 г. 

През учебната 2017 -2018 година броят на учениците нараства до 803.  В 128. СУ се въвежда нова професионална паралелка по специалност „Банкова охрана и инкасова дейност“ в партньорство със Столична община и Академията на МВР. Разработените учебни планове за професионална подготовка и осъщественият план-прием в VIII клас дадоха успешен старт на първата по рода си професионална паралелка в район Младост. С подкрепата на Академията на МВР са осигурени преподаватели и база за провеждане на производствената практика на учениците от професионалните ни паралелки по специалност „Банкова охрана и инкасова дейност”

През учебната2018/ 2019 учебна година обогатихме учебната база като всяка класна стая разполага с LCD екрани, Wi-fi достъп, 2 обновени физкултурни салона, модерни компютърни кабинета и 1 терминален кабинет с централен сървър. Изгради се нова Актова и Музикална зала, кабинети по природни науки и изобразително изкуство. Това допринесе за повишаване качеството на образователния процес и непрекъсната квалификация на педагогическите специалисти в България и в чужбина. Вече се обучават 863 ученици, разпределени в 37 паралелки.

По повод патронния празник на училището, на 14 март 2019 г. в 128. СУ е открита постоянна изложба, посветена на 140 – годишнината от рождението на Алберт Айнщайн и честване на 140 години от обявяването на София за столица на България. На събитието бяха поканени г-жа Йорданка Фандъкова – Кмет на Столична община, г-жа Ваня Кастрева – Началник на РУО София-град и арх. Румен Русев – Кмет на район Младост. В основната си част изложбата от 100 фототабла, разположени в коридорите на училището, се състои от снимки на изявените у нас и зад граница фотографи – Асен Великов, Йордан Симеонов и Борис Мутафчиев, успешно допълнени със снимки от наши учители и ученици. Изложбата показва портрети на Айнщайн, знакови за София сгради и културни институции, разкрива богатството на българската природа, фолклор и традиции, както и постижения от училищния живот.

През м.май 2019 г. 128. СУ е домакин на двудневен семинар „Партньори в медийното образование” по проект, разработен от г-жа Десислава Огнянова – заместник-директор и финансиран от Държавния Департамент на САЩ. Той обединява усилията на учители и родители от 9 училища в София, Разлог, Попово, Стара Загора и Бургас да работят заедно за постигането на по-високо ниво на дигитално-медийната грамотност на децата в България. Партньори бяха: Коалиция за медийна грамотност, Център за творческо обучение, “Заедно в час”, Асоциация на eвропейските журналисти, Аматас, eTwinning и Асоциация Родители. Гостуваха лектори от Посолството на САЩ, Фондация БЕСТ и комисия за образователен обмен ”Фулбрайт”, които представиха иновативни подходи за развиване на медийната грамотност чрез използване на дебати в класната стая и се осъществи дискусия с журналисти – Светослав Иванов – bTV, Силвия Великова – БНР и Мартин Димитров – в.”Капитал”. Специални гости на семинара бяха: г-н Дрейк Уейзърт – Съветник по Обществените въпроси в Посолството на САЩ, професор Дженифър Мейън от Университета на щата Невада и г-жа Анджела Родел – изпълнителен директор на Българо-американска комисия за образователен обмен Фулбрайт.

През учебната2019/ 2020 броят на учениците е 865. В 128. СУ „Алберт Айнщайн“ стартира проект 2019 1-RO01-KA229-063918_3 „Enhancing Practical Skills Related to Film-making” към програма Еразъм+. Основните цели на проектните дейности са свързани с усъвършенстване  на дигиталните, комуникативните и чуждоезикови умения на учениците;  развиване на креативността и критичното мислене; междукултурен обмен и възможност за работа в мултинационален екип с ученици от Италия, Полша, Турция и Румъния.

От 16 до 22 февруари 2020 г. 128. СУ „Алберт Айнщайн” посрещна 24 гимназисти и 9 учители от Италия, Румъния, Полша и Турция по програма Еразъм+. Те представиха късометражни филми, свързани с предизвикателствата на кариерното ориентиране и социалната реалност в Европа. Българските младежи имаха възможност да работят в мултинационален екип, да споделят опит и идеи в областта на видеообработката, монтажа и етапите от заснемането. Част от проектните дейности се проведоха във филмово студио „Ню Бояна Филмс”, където са заснети едни от най-известните филмови продукции в света. В рамките на междукултурния обмен гостите посетиха Националния исторически музей, Музея за историята на София и Рилския манастир.

В началото на учебната 2020/ 2021 година броя на учениците достигна 903. Класните стаи на начален етап бяха оборудвани с нови камери за обучение в електронна среда и интерактивни дъски.

Стартираха и дейности по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Това даде възможност да се осигурят електронни устройства и интерактивни дисплеи за процеса на обучение в ОРЕС и присъствено.

През учебната 2021/ 2022 година броят на учениците стига до 930. Във връзка с модернизирането и дигитализацията на образователния процес, бяха осигурени още 16 интерактивни дисплеи и се проведе обучение на целия преподавателски екип.

През последните 10 години ръководството на 128. СУ си партнира успешно с Училищното настоятелство, Обществения съвет и Ученическия парламент. В резултат на това се създаде активна училищна общност между ученици, учители и родители. Оформи се цялостния облик на нашето училище: въвеждане на целодневно обучение от първи до четвърти клас, а след завършен седми клас- с профилирано обучение по информатика, информационни технологии и икономическо информационно осигуряване.
Това осигурява съвременно и перспективно образование на учениците от 128. СУ “Алберт Айнщайн”, голяма част от които продължават обучението си във висши учебни заведения.
За своята 48-годишна история нашето училище е подготвило хиляди възпитаници, намерили реализация на своите знания и умения в различни направления на общественото ни развитие.