warning
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

На основание запoвед №РД 09-4201/05.11 2021 г. на МОН и заповед №РД 01-890/03.11.2021 г. на МЗ се възстановява присъственото обучение в паралелките I – IV клас с повече от 50% заявено съгласие от родителите за изследване на учениците за COVID-19 с бързи антигенни тестове два пъти седмично в училище, считано от 10.11.2021 г.
Изключение ще се прави за децата с валиден документ за преболедуване или с отрицателен резултат от лабораторно изследване. В случай на несъгласие на родителите за провеждане на изследване за COVID-19, ученикът не се допуска до присъствено обучение и му се осигурява възможност за обучение от разстояние в електронна среда.

eight-grade eight-grade-white

Прием след VII клас

Балообразуване, класиране, места и информация.

За вас, зрелостници

Информация за тези от вас, които завършват през учебната 2021/2022 година.

first-grade first-grade-white

Прием в първи клас

Критерии и график на дейностите за приемане на ученици в първи клас.

Гостуване на ученици и учители от 128 СУ в Полша

Гостуване на ученици и учители от 128 СУ в Полша

От 19 до 25 септември шестима гимназиални ученици и двама учители от нашето училище участваха в училищен обмен по проект „Enhancing practical skills related to film-making”, КД2 на програмата Еразъм+ в гр.Василков, Полша. Те представиха филм за адаптирането ни към

Отпускане на еднократна парична помощ за деца в I или в VIII клас

Отпускане на еднократна парична помощ за деца в I или в VIII клас

Във връзка с писмо на Държавна агенция „Електронно управление“ с № ДАЕУ-13100/05.08.2021 г., вх. № РУО 1-25867/05.08.2021 г., Ви уведомявам следното: Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в I или в VIII клас на държавно или общинско

Свободни места след трети етап на класиране – 2021/2022

Свободни места след трети етап на класиране – 2021/2022

Уважаеми родители и кандидат – гимназисти, 128 СУ „Алберт Айнщайн“ обявява едно свободно място за паралелка „Софтуерни и хардуерни науки“ след трети етап на класиране. Дейностите за попълване на свободното място на четвърти етап на класиране са по следния график: Приемане на

Списък на учениците от първи клас разпределени по паралелки – 2021/2022

Списък на учениците от първи клас разпределени по паралелки – 2021/2022

Уважаеми родители, Родителската среща на учениците от 1-ви клас ще се проведе по класове на 02.09.2021 г. (четвъртък) от 18:00 ч. Разпределение по паралелки за първи клас през учебната 2021/2022 година.