eight-grade eight-grade-white

Прием след VII клас

Балообразуване, класиране, места и информация.

За вас, зрелостници

Информация за тези от вас, които завършват през учебната 2022/2023 година.

first-grade first-grade-white

Прием в първи клас

Критерии и график на дейностите за приемане на ученици в първи клас.

Готови са резултатите от пето класиране за осми клас – 2023

Готови са резултатите от пето класиране за осми клас – 2023

Излязоха резултатите от пети етап на класиране за допълване на незаетите места в 8 клас за учебната 2023/2024 г. Може да видите класирането ТУК Съгласно заповедта на директора, записването следва да се извърши на 24.08.2023 г. от 8:30 до 17:00 ч. в

Свободни места за пето класиране – 2023

Свободни места за пето класиране – 2023

Уважаеми родители и кандидат – гимназисти, Ръководството на 128.СУ обявява след четвърто класиране: 1 свободно място в Профил: Софтуерни и хардуерни науки; 1 свободно място в Професия: Икономическо Информационно осигуряване Съгласно заповед №РД-12-263/07.08.2023 на директора, попълването на местата ще се

Разпределение на учениците от първи клас по паралелки – 2023/2024

Разпределение на учениците от първи клас по паралелки – 2023/2024

Уважаеми родители, готово е разпределението на учениците от първи клас по паралелки. Проверката се прави по входящия номер, който се получили при записването на детето. Може да се запознаете с него ТУК

Класиране за пети клас – 2023

Класиране за пети клас – 2023

Уважаеми родители, Въз основа на определените критерии, комисията разгледа подадените заявления за прием в пети клас и класира общо 6 деца. Списъкът с класираните може да видите ТУК Записването на класираните за V клас ученици на учебната 2023/2024 г. ще се извършва в

Процедура по прием в пети клас – 2023/2024

Процедура по прием в пети клас – 2023/2024

ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА Брой паралелки в пети клас – 4 /четири/ паралелки; Брой на учениците в паралелките – 26 ученици, общо 104 ученици. Училищната комисия за прием в пети клас проследява движението на