За нас

Нашето училище отваря врати за първи път на 17.02.1975 г. В началото учителският колектив с директор Мата Стайкова се състои ...

Проекти

Реализирани проекти

Съобщение! В рубриката: "За нас-Училищен живот" е публикуван протокол за РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИ СОФИЙСКИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР, 9 ноември 2019г.


Прием след завършен седми клас.

Професионална паралелка – „БАНКОВА ОХРАНА И ИНКАСОВА ДЕЙНОСТ”
Към необходимите документи при кандидатстването за професионални паралелки се изисква медицинско свидетелство.

Профил „СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ”
Паралелка – „ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА"


Обучението в 128 СУ се провежда в една смяна. Учебните часове започват в 8:00 часа с продължителност 45 мин.

  • Прием в първи клас

    Ръководството на 128 СУ "Алберт Айнщайн" обявява прием на ученици в първи клас за учебната 2019/2020 г. както следва: -прием в 4 паралелки по 24 ученика.

  • ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО ЗА УЧЕНИЦИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА УЧАСТВАТ В ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019г.

    Уважаеми родители, Скъпи ученици, С актуализацията на Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 86 от 2017 г.), се дава възможност всяка учебна институция да организира занимания по интереси. Публикуваната в рубриката на сайта - "Проекти-Занимания по интереси"  анкета има за цел да идентифицира заниманията по интереси, в които учениците искат да се включат.  Заниманията по интереси са по желание и се финансират от бюджета на училището. Моля  попълнете анкетата до 19.01.2019г.