Посещение на инспектори от Белгия, Испания и Естония по Еразъм+

На 5 юни 2024 нашето училище посрещна инспектори от Белгия, Испания и Естония по проект STESSIE за стимулиране на социалното включване в образованието по програма Еразъм+ . По стар български обичай гостите бяха посрещнати с погача и фолклорен поздрав от ученици.
Те имаха възможност да наблюдават разнообразните изяви на клубовете „Занимания по интереси”, да обменят добри практики и ресурси за приобщаване с Екипа за подкрепа на личностното развитие и да разгледат модерната образователна среда в нашето училище. На среща с училищния ни екип беше анализиран инструментът за (само)оценка TESSIE, чрез който се проведе анкета с учителите, родителите и учениците в 128 СУ, предназначена да подпомогне процеса на приобщаване и да подобри училищната ни атмосфера, в която всеки ученик да се чувства ценен, уважаван и приет. Гостите ни опитаха традиционни български ястия в приятната атмосфера на обновения ни стол. Нашето училище участва в проектните дейности по покана на Националния инспекторат по образованието, който в партньорство с 10 организации в Европа разработва инструментариум за (само)оценка на училищни практики, политики и анализ на училищна среда за приобщаващо образование.

Посещение на инспектори от Белгия, Испания и Естония по Еразъм+