Enhancing Practical Skills Related to Film-making

От учебната 2019 – 2020 г.128 СУ започна работа по проект 2019-1-RO01-KA229-063918_3 „Enhancing Practical Skills Related to Film-making”на програмата Еразъм+.В рамките на 2 години учениците от гимназиален етап ще обменят опит в областта на дигиталните технологии, свързани със създаването и обработването на късометражни филми, с техни връстници от Италия, Полша, Турция и Румъния. Основните цели на проектните дейности са свързани с усъвършенстване  на дигиталните, комуникативните и чуждоезикови умения на учениците;  развиване на креативността и критичното мислене; междукултурен обмен и възможност за работа в мултинационален екип. От 3 до 9 ноември се проведе среща по проекта в гр.Гьоксун, Турция, в която участваха г-жа Д.Огнянова, г-жа Н.Щерева и г-жа П.Найденова. Нашите учители имаха възможност да наблюдават уроци, да обменят добри практики и методически ресурси с колеги от Турция, както и да се срещнат с кмета на града и областния управител. Те споделиха прекрасни впечатления за отличната организацията на екипната среща, за гостоприемството на домакините и за успешния старт на едно ползотворно сътрудничество в областта на училищното образование.

 

 

Enhancing Practical Skills Related to Film-making