УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ,

Имам удоволствието да ви представя актуализираната Стратегия за развитието на нашето училище за периода 2021-2025 година.

Тя е плод от усилията на екип колеги-учители, съгласувана е с Училищното настоятелство и Обществения съвет, съобразена е и с предложенията на Ученическия парламент. В Стратегията са отразени основните приоритети, цели и дейности за възходящото развитие на училището в посочения период.

Вярвам, че запознавайки се със Стратегията, всички ние – учители, ученици и родители ще осъществим заедно основната цел – да утвърдим 128. СУ като – Привлекателното училище, както за район „Младост“, така и за нашата столица.

Юлиян Плачков
Директор на 128. СУ „Алберт Айнщайн“