Прием след VII клас – 2024/2025

Уважаеми родители/настойници на бъдещите ученици, които ще изберат 128 СУ за учебната 2024/2025 година, скъпи бъдещи осмокласници,
За новата учебна година училището обявява прием в паралелки:

  • Профилирана паралелка „Софтуерни и хардуерни науки” – Защита на информацията КОД: 1660
  • Професионална паралелка „Икономическо информационно осигуряване” КОД: 1670

План-приемът се осъществява съгласно Наредба №10 /01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Пълна информация относно балообразуване и типовите учебни планове може да намерите в Прием след завършен VII клас

Прием след VII клас – 2024/2025