Свободни места

към 07.08.2023 г. за учебната 2023/2024

Паралелка
I клас
II клас
III клас
IV клас
V
клас
VI клас
VII клас
VIII клас
IX
клас
X
клас
XI
клас
XII клас
А
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Б
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
В
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
Г
0
0
0
0
0
-
0
-
-
-
-
-

Паралелки

ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС

Паралелка Профил / Професия
VIII-X клас XI - XII клас
А Профил - "Софтуерни и хардуерни науки" (с английски език - разширено изучаване) Профил - "Софтуерни и хардуерни науки" (с английски език - разширено изучаване)
Б Професия - "Икономическо информационно осигуряване" (с английски език - разширено изучаване) Професия - "Банкова охрана и инкасова дейност" (с английски език - разширено изучаване)