Свободни места

Паралелка
I клас
II клас
III клас
IV клас
V
клас
VI клас
VII клас
VIII клас
IX
клас
X
клас
XI
клас
XII клас
А
предстои прием
0
0
0
0
0
0
предстои прием
0
0
0
0
Б
предстои прием
0
0
0
0
0
0
предстои прием
0
0
0
0
В
предстои прием
0
0
0
0
0
0
Г
предстои прием
0
0
0
0
0

 

Паралелки

ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС

Паралелка Профил / Професия
VIII клас IX – XII клас
А Профил – “Софтуерни и хардуерни науки” (с английски език – разширено изучаване) Профил – “Софтуерни и хардуерни науки” (с английски език – разширено изучаване)
Б Професия – “Икономическо информационно осигуряване” (с английски език – разширено изучаване) Професия – “Банкова охрана и инкасова дейност” (с английски език – разширено изучаване)