Свободни места след трети етап на класиране – 2021/2022

Уважаеми родители и кандидат – гимназисти,

128 СУ „Алберт Айнщайн“ обявява едно свободно място за паралелка „Софтуерни и хардуерни науки“ след трети етап на класиране. Дейностите за попълване на свободното място на четвърти етап на класиране са по следния график:

  1. Приемане на документи за участие в четвърти етап на класиране –  04.08.2021 г.
  • заявление до директора – на място в 128. СУ;
  • оригинал на свидетелството за завършено основно образование;
  • служебна бележка с резултатите от изпитите.
  1. Обявяване на класираните ученици – 05.08.2021 г.
  2. Записване на класираните ученици – 06.08.2021 г.

Работно време на комисията – от 8.30 до 16.30 ч.

Свободни места след трети етап на класиране – 2021/2022