Квалификация на учители от 128. СУ в Испания

Квалификация на учители от 128. СУ в Испания

Еразъм+ Новини Проекти
В периода 27 – 31 март 2023 г. учителите Каролина Пълчовска и Хюлйа Каракаш участваха в едноседмичен квалификационен курс в...
Read More
Вътрешна квалификация на педагогически специалисти

Вътрешна квалификация на педагогически специалисти

Еразъм+ Новини Проекти
На 13 октомври 2022, в 128 СУ Алберт Айнщайн се проведе вътрешна квалификация на педагогическите специалист. В рамките на тази...
Read More
Умения и компетентности на 21 век към устойчива училищна общност

Умения и компетентности на 21 век към устойчива училищна общност

Еразъм+ Новини Проекти
През учебната 2022/ 2023 г. СУ Алберт Айнщайн кандидатства и спечели финансиране по проект 2022-1-BG01-KA122-SCH-000072725 - Умения и компетентности на...
Read More
Посещение на ученици и учители в Румъния

Посещение на ученици и учители в Румъния

Еразъм+ Новини Проекти
От 08 до 14 май 2022 г. шестима гимназиални ученици и двама учители (Десислава Огнянова и Венера Мирчева) от нашето...
Read More
Партньорска среща по програма Еразъм+ в Италия

Партньорска среща по програма Еразъм+ в Италия

Еразъм+ Новини Проекти
От 28 февруари до 5 март ученици и учители гостуваха на гимназия „Франческо Д’Агуире” в гр.Салеми, Сицилия по проект Enhancing...
Read More
Гостуване на ученици и учители от 128 СУ в Полша

Гостуване на ученици и учители от 128 СУ в Полша

Еразъм+ Новини Проекти Училищен живот
От 19 до 25 септември шестима гимназиални ученици и двама учители от нашето училище участваха в училищен обмен по проект...
Read More
1 2