Занимания по интереси към Наредбата за приобщаващото образование за учебната 2021-2022г.


Общуване без граници

Общуване без граници

Занимания по интереси Новини Проекти
"Общуване без граници" Ръководител Елза Вукова
Read More
Пътешественикът в мен

Пътешественикът в мен

Занимания по интереси Новини Проекти
"Пътешественикът в мен" Ръководител Нина Георгиева
Read More
Здравно букварче

Здравно букварче

Занимания по интереси Новини Проекти
"Здравно букварче" Ръководител Златка Петкова
Read More
Зелена планета

Зелена планета

Занимания по интереси Новини Проекти
"Зелена планета" Ръководител Веселка Славова
Read More
Детско театрално студио

Детско театрално студио

Занимания по интереси Новини Проекти
"Детско театрално студио" Ръководител Станислава Колева
Read More
Искам да знам и мога повече

Искам да знам и мога повече

Занимания по интереси Новини Проекти
"Искам да знам и мога повече" ръководител Стела Бобева  
Read More