Уважаеми родители,
За учебната 2024/2025 година 128. СУ обявява прием в първи клас в 4 паралелки по 24 ученици, общо 96 места.
Избираемите учебни часове за ВСИЧКИ паралелки са:
1. Български език и литература
2. Математика
3. Английски език

Приемът се осъществява през информационната система на Столична община (ИСОДЗ, ПГ и първи клас) съгласно графика за прием!

Уважеми родители,
В случай, че сте в невъзможност по обективни причини сами да създадете електронен профил на детето, е задължително да попълните в училището по прилежащ район писмено заявление по образец /Приложение № 1/ с всички данни, необходими за регистрирането и кандидатстването. Данните се въвеждат в електронната система от директорите на училищата или упълномощено със заповед лице в същия ден. ЗАЯВЛЕНИЕ по Приложение №1 от Наредбата .pdf

 

Какво предлага училището:

Училището разполага с два самостоятелни етажа за учениците от І-ви до ІV-ти клас, с всички функционални предимства:

-целодневно обучение за самоподготовка и занимания по интереси;

-съвременно обзаведени класни стаи с модерно оборудване;

-интерактивни уроци чрез мултимедийни презентации;

-часове по английски език и компютърна грамотност;

-творчески ателиета – рисуване, музика и танци;

-обновен физкултурен салон и площадки за игра;

-денонощно видеонаблюдение;

-бюфет и стол за ученическо хранене;

-медицинско обслужване и консултации с логопед;

-безплатна закуска и участие в програми: „Ученически плод”; „Училищно мляко”;

-участие на децата в проекти, като: „С грижа за всеки ученик”, Модул 1 „Осигуряване на обучението на  талантливи ученици за участие в ученически олимпиади”, „Фортисимо в клас”, „Арт ателие” на фондация „EASYART” и др.;

Уведомлението за поверителност за предоставяне необходимата информация относно начина, по който 128. СУ "Алберт Айнщайн" събира и обработва лични данни децата, които кандидатстват, се записват и се обучават в училището както и за техните родители/настойници.