Уважеми родители,
След първо текущо класиране няма свободни места за първи клас.

Уважаеми родители,
Ръководството на 128 СУ „Алберт Айнщайн“ обявява прием на ученици за първи клас в четири паралелки по 24 ученици за учебната 2021-2022 година.

Уважеми родители,
В случай, че сте в невъзможност по обективни причини сами да създадете електронен профил на детето, е задължително да попълните в училището по прилежащ район писмено заявление по образец /Приложение № 1/ с всички данни, необходими за регистрирането и кандидатстването. Данните се въвеждат в електронната система от директорите на училищата или упълномощено със заповед лице в съшия ден.
ЗАЯВЛЕНИЕ по Приложение № 1

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС 

СРОК ДЕЙНОСТ
19.04.2021 г. Свободните места се обявяват на сайта на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата /ИСОДЗ, ПГУ и I клас/ и на интернет страницата на всяко училище
От 19.04.2021 г.
До 28.05.2021 г. Вкл (до 18:00 ч.)
Регистриране и кандидатстване
28.05.2021 г. Край на актуализацията на профилите (заключване на системата в 18:00 ч.)
Подготовка за първото класиране за учебната 2021/2022 година
04.06.2021 г. Публикуване на резултатите от първото класиране на учебната 2021/2022 година
от 07.06 до 11.06.2021 г. (до 17:00 ч.) Записване на ученциите, приети на първо класиране.
11.06.2021 г. 17:00 ч. Край на записване на класираните деца; Елиминиране на незаписаните деца от първото класиране.
11.06.2021 г. 18:00 ч. Край на актуализацията на профилите (заключване на системата)
12.06.2021 г. Публикуване на резултатите от второто класиране за учебната 2021/2022
От 14.06 до 18.06.2021 г. (до 17:00 ч.) Записване на учениците, приети на второ класиране.
18.06.2021 г. – 17:00 ч. Край на записване на класираните деца; Елиминиране на незаписаните деца от второто класиране
18.06.2012 – 18:00 ч. Край на актуализацията на профилите (заключване на системата)
19.06.2021 г. Публикуване на резултатите от третото класиране за учебната 2021/2022 г.
От 21.06 до 25.06.2021 г. (до 17:00 ч.) Записване на учениците, приети на трето класиране
25.06.2021 г. 17:00 ч. Край на записване на класираните деца; Елиминиране на незаписаните деца от третото класиране

От 26.06.2021 г. До 26.08.2021 г. – период без класирания.
Профилите могат да се актуализират.

27.08.2021 г. – 18:00 ч. Край на актуализацията на профилите (заключване на системата)
28.08.2021 г. Публикуване на резултатите от първото текущо класиране за учебната 2021/2022 година
От 30.08. до 03.09.2021 г. (до 17:00) Записване на учениците, приети на първо текущо класиране.
03.09.2021 – 17:00 ч. Край на записване на класираните деца; Елиминриане на незаписаните деца от първото класиране
03.09.2021 г. 18:00 Край на актулизацията на профилите (заключване на системата)
04.09.2021 г. Публикуване на резултатите от второто текущо класиране за учебната 2021/2022 година.
От 07.09. до 10.09.2021 г. (до 17:00 ч.) Записване на учениците, приети на второ текущо класиране.
10.09.2021 г. – 17:00 Край на азписване на класираните деца; Елиминиране на незаписаните деца от първото класиране.
10.09.2021 г. – 18:00 Край на актуализацията на профилите (заключване на системата)
11.09.2021 г. Публикуване на резултатите от трето последно класиране за учебната 2021/2022 година.
От 13.09. до 14.09.2021 (до 17:00 ч.) Записване на учениците, приети на трето последно класиране.

Какво предлага училището:

Училището разполага с два самостоятелни етажа за учениците от І-ви до ІV-ти клас, с всички функционални предимства:

-целодневно обучение за самоподготовка и занимания по интереси;

-съвременно обзаведени класни стаи с модерно оборудване;

-интерактивни уроци чрез мултимедийни презентации;

-часове по английски език и компютърна грамотност;

-творчески ателиета – рисуване, музика и танци;

-обновен физкултурен салон и площадки за игра;

-денонощно видеонаблюдение;

-бюфет и стол за ученическо хранене;

-медицинско обслужване и консултации с логопед;

-безплатна закуска и участие в програми: „Ученически плод”; „Училищно мляко”;

-участие на децата в проекти, като: „С грижа за всеки ученик”, Модул 1 „Осигуряване на обучението на  талантливи ученици за участие в ученически олимпиади”, „Фортисимо в клас”, „Арт ателие” на фондация „EASYART” и др.;

Архив

Трето класиране […]

Резултати след трето класиране:
128 СУ "Алберт Айнщайн" обявява 2 /две/ свободни места.

Второ класиране […]

Първо класиране […]