Уважаеми родители,
Ръководството на 128 СУ „Алберт Айнщайн“ обявява прием на ученици за първи клас в четири паралелки по 22 ученици за учебната 2020-2021 година.

 

 

График на дейностите за прием в първи клас
СРОК ДЕЙНОСТ
30.03.2020 г.

Обявяване на брой места и прилежащия район на училището за прием на ученици в първи клас.

Информация за брой места се обявява на интернет-страницата на училището, а за прилежащия район – на интернет-страниците на училището и на Столична община.

от 21.04.2020 г. до 21.05.2020 г. вкл. Подаване на заявления от родителите за прием в първи клас.
01.06.2020 г. в 17.00 ч. Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране.
от 02.06.2020 г. до 05.06.2020 г. вкл. до 17.00 ч. Записване на учениците, приети на първо класиране.
08.06.2020 г. – в 18.00 ч. Обявяване на незаетите места за второ класиране.
от 09.06.2020 г. до 15.06.2020 г. вкл. до 12.00 ч. * Подаване на заявления за участие във второ класиране.
15.06.2020 г. – в 18.00 ч. Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране.
от 16.06.2020 г. до 18.06.2020 г. вкл. до 17.00 ч. Записване на учениците, приети на второ класиране.
18.06.2020 г. – в 18.00 ч. Обявяване на незаетите места за трето класиране.
от 19.06.2020 г. до 22.06.2020 г. вкл. до 12.00 ч. Подаване на заявления за участие в трето класиране.
22.06.2020 г. – в 18.00 ч. Обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране.
23.06.2020 г. до 24.06.2020 г. 17.00 ч. Записване на учениците, приети на трето класиране.
24.06.2020 г. – в 18.00 ч. Обявяване на свободните места след трето класиране
от 25.06.2020 г. до 14.09.2020 г. вкл. Попълване на свободните места след трето класиране и  публикуването им на интернет страницата на училището и РУО София-град
  • ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ:
    • * На 09.06 и 11.06 заявления за участие във второ класиране могат да се подават след приключване на НВО по БЕЛ и математика за VII клас

Какво предлага училището:

Училището разполага с два самостоятелни етажа за учениците от І-ви до ІV-ти клас, с всички функционални предимства:

-целодневно обучение за самоподготовка и занимания по интереси;

-съвременно обзаведени класни стаи с модерно оборудване;

-интерактивни уроци чрез мултимедийни презентации;

-часове по английски език и компютърна грамотност;

-творчески ателиета – рисуване, музика и танци;

-обновен физкултурен салон и площадки за игра;

-денонощно видеонаблюдение;

-бюфет и стол за ученическо хранене;

-медицинско обслужване и консултации с логопед;

-безплатна закуска и участие в програми: „Ученически плод”; „Училищно мляко”;

-участие на децата в проекти, като: „С грижа за всеки ученик”, Модул 1 „Осигуряване на обучението на  талантливи ученици за участие в ученически олимпиади”, „Фортисимо в клас”, „Арт ателие” на фондация „EASYART” и др.;