Прием в първи клас за 2019/2020 година

Ръководството на 128 СУ „Алберт Айнщайн“ обявява прием на ученици в първи клас за учебната 2019/2020 г. както следва:

-прием в 4 паралелки по 24 ученика.

Прием в първи клас за 2019/2020 година