Уважаеми ученици, учители и служители на 128-мо училище!

          Поздравявам Ви отново в началото на учебната 2013-2014 г. с пожелание за успешна работа, творческо вдъхновение и удовлетворение от общите ни усилия и труд. В тази сграда ние пребиваваме с една  цел – да предадем опита и знанията си на нашите възпитаници, които да придобият умения и способности за успешното си развитие като личности и граждани.

         От новата учебна година преминаваме на едносменен режим на обучение, което е широко позната европейска практика. Така до обяд, когато всички сме по-бодри и работоспособни, ще протичат редовните учебни часове, а след обяд – занималните за учениците от І-ви до ІV-ти клас и всички извънкласни занимания по интереси на учениците от V-ти до ХІІ-ти клас. И през тази учебна година продължават дейностите по проекта УСПЕХ, в който всеки желаещ ученик в следобедните часове,  може да се включи безплатно в различните клубове по интереси, ателиета и секции.

        През лятото ръководството на училището положи големи усилия за обновяване и модернизиране на класните стаи, кабинети и общите пространства. Първите два етажа на сградата вече са в отлично състояние, започнахме ремонти и на третия етаж, като да края на учебната година обновяването ще обхване и помещенията на четвъртия етаж. Тук е мястото да изразя благодарността си за моралната и материална подкрепа от страна на вашите родители, както и за вашето добро отношение за опазване на материалната база. В по-голямата част от деня всички ние обитаваме  сградата на училището и трябва заедно да се стремим към съхраняване и подържане на една уютна и приятна среда. 

      Уважаеми ученици, за атмосферата в нашето училище по традиция са чужди и неприемливи проявите на агресия и грубост. Нека да доказваме себе си с интелект, култура и познания, с постижения  на спортните площадки или с изяви във всички направления на изкуството. Нека нашият общ дом – 128 СОУ превърнем в храм на знанието, място за положителни емоции, за приятелства и равноправни човешки отношения.

     За по-спокойното протичане на учебните часовe сме обособили учениците от І-ви до ІV-ти клас в класните стаи на първите два етажа, а учениците от V-ти до ХІІ-ти клас да се обучават на  ІІІ-ти и ІV-ти етаж. Сигурни сме, че по-големите ученици ще се отнасят приятелски и грижовно към по-малките.За целта – учениците от V-ти до ХІІ-ти клас ще влизат и излизат от училище по стълбищата с тоалетните помещения в посока запад, а за часовете по физкултура, музика и английски език ще слизат на І-ия етаж по стълбищата към учителската стая в посока изток, без да преминават през коридорите на І-ви и ІІ-ри етаж.

         И отново:  На добър час – за една ползотворна, спокойна и успешна учебна година!

                                                                                         Юлиян Плачков

                                                                Директор на 128 СОУ „Алберт Айнщайн”

Обръщение на г-н Юлиян Плачков, директор на 128 СОУ „Алберт Айнщайн“, по случай началото на учебната 2013/2014 г.