Дигитални образователни средства – стъпка напред към модерно Европейско измерение

Дигитални образователни средства – стъпка напред към модерно Европейско измерение

Еразъм+ Новини Проекти
От  23 до 28 април 2018 г. учители от 128 СУ „Алберт Айнщайн“ участваха в обучение, организирано от института Europass...
Read More
Твоят час – 2017/2018

Твоят час – 2017/2018

Новини Проекти Твоят час
През учебната 2017/2018 година продължава изпълнението на дейностите по проект "Твоят час", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж",...
Read More
Химични методи за опазване на чистотата на водата

Химични методи за опазване на чистотата на водата

Новини Проекти Твоят час
В 128 СУ се проведе представителният урок на тема : „ Химични методи за опазване на чистотата на водата ’’...
Read More
Спрайтове танцьори

Спрайтове танцьори

Новини Проекти Твоят час
На 25.10.2017г. се проведе публична изява на тема „Спрайтове танцьори“ сучастниците от дейност Визуално програмиране за деца-1 и 2 в...
Read More
Здравно букварче

Здравно букварче

Новини Проекти Твоят час
На 23.10.2017г. в стая 206 от 12,30ч. се проведе публична изява и представяне на проекти на дейност „Здравно букварче“ по...
Read More
Дигитални образователни средства

Дигитални образователни средства

Еразъм+ Новини Проекти
През учебната 2016-2017 г. 128 СУ „Алберт Айнщайн“ кандидатства и спечели финансиране с проект 2017-1-BG01-KA101-0357118 “Дигитални образователни средства – стъпка...
Read More
1 21 22 23 24 25 28