Вътрешна квалификация на педагогически специалисти

На 13 октомври 2022, в 128 СУ Алберт Айнщайн се проведе вътрешна квалификация на педагогическите специалист. В рамките на тази квалификация учителите Десислава Петкова и Наташа Илиева представиха пред педагогическите специалисти резултатите и споделиха добри практики от обучителните курсове, които посетиха през месец август в Италия . Курсовете са финансирани по програма Еразъм . В рамките на няколко часа нашите учители запознаха колегите си с Проектно-базираното обучение, метода Обърната класна стая , методи и техники за мотивация на учениците и учителите както и с тънкостите при решаване на конфликти.

 

Вътрешна квалификация на педагогически специалисти