128 СУ „Алберт Айнщайн“ – Училищна среда

 

     Ръководството на училището, съвместно с училищното настоятелство, ръководството на район “Младост” и родителската общественост полагат постоянни усилия за осигуряване на съвременни условия за обучение и възпитание на своите ученици. В резултат на това училището разполага с богата материална база. Учениците в начален курс ползват напълно самостоятелни класни стаи на втори етаж, които са обзаведени и украсени според възрастовата им характеристика. Учениците в среден и горен курс се обучават в добре оборудвани кабинети по отделните учебни предмети, разположени на първи, трети и четвърти етаж.От м.юли 2009г. всички коридори, фоайета и входове на училищната сграда са под видеонаблюдение чрез 8 камери. Това спомага за осигуряването на безопасността и спокойствието при провеждане на учебно-възпитателния процес и извънкласните дейности.За допълнително онагледяване на учебния процес всички кабинети, класни стаи, актова зала и учителска стая са свързани с видео-система и радиоуредба със собствено студио. За отбелязване на бележити събития и тържества спомага и новият видео-клуб със система за домашно кино. Училището разполага с три напълно обновени и осъвременени с подходяща техника компютърни зали, като и мултимедиен кабинет. Във всеки един от тях има достъп до Интернет. В помощ на обучението е и библиотеката в 128 СОУ, в която се ползват над 9 хиляди книги, списания, речници и справочници. В читалнята учители и ученици могат да ползват компютър и безжичен достъп до Интернет.По традиция в училището се осъществява активна спортна дейност. За това спомагат двата физкултурни салона, фитнес-залата, както и двете баскетболни, футболно и волейболно игрище в двора. В 128 СОУ функционира ученически стол, бюфет, осигурено е и медицинско обслужване.Вижте част от местата, където учат, играят и почиват Вашите деца.![nggallery id=6]

                          Заедно можем повече !