По традиция нашето училище разполага с висококвалифициран екип от преподаватели с богат педагогически опит.

През учебната 2022-2023 г. училищните дейности се осъществяваха от 77 педагогически специалисти и 12 служители непедагогически персонал. Педагогическият екип включва: главни учители – 3, старши учители – 36, учители – 31, ресурсен учител –1, логопед – 1, психолог – 1, ръководител направление комуникации и телекомуникации - 1, външни лектори - 3

В началото на учебната година ръководството на училището съдейства за откриване на процедурата по придобиване на ПКС на педагогическите специалисти и с подкрепата на ДЕПОКС към Велокотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий” учители от начален, прогимназиален и гимназиален етап придобиха III ПКС

Педагогически екип за 2023/2024

Ръководство

Юлиян  Плачков – Директор – Учител по история
Десислава  Огнянова – Зам.- директор УД – Учител по английски език
Елена Грозданова - Зам.- директор УД – Учител по математика
Ваня Георгиева – Зам.- директор – УД
Валентина Вълева - Зам.-директор - УД

Учители начален етап
 • I КЛАС
  • А клас
   • Валентина Гулева - Старши учител
   • Пламена Петкова - Учител ЦДО
  • Б клас
   • Павлина Христова - Учител
   • Красимира Брадова - Учител ЦДО
  • В клас
   • Елена Гайдова - Старши учител
   • Радостина Спасова - Учител ЦДО
  • Г клас
   • Златка Петкова - Учител
   • Ирена Стайкова - Учител ЦДО
 • II клас
  • А клас
   • Ивелина Йонова - Учител
   • Йоана Стаматова - Учител ЦДО
  • Б клас
   • Янита Жечева - Старши учител
   • Николина Игнатова - Старши учител ЦДО
  • В клас
   • Вяра Проданова - Старши учител
   • Полина Нинова - Старши учител ЦДО
  • Г клас
   • Стела Бобева - Старши учител
   • Маргарита Георгиева-Шошева - Старши учител ЦДО
 • III КЛАС
  • А клас
   • Биляна Борисова - Старши учител
   • Весела Стефанова - Учител ЦДО
  • Б клас
   • Йорданка Точева - Старши учител
   • Севдалина Срадкова - Учител ЦДО
  • В клас
   • Весела Петканчин - Старши учител
   • Ивелина Ибрямова - Учител ЦДО
  • Г клас
   • Силвия Костадинова - Учител
   • Марина Закова - Старши учител ЦДО
 • IV КЛАС
  • А клас
   • Анета Бегова - Старши учител
   • Наташа Илиева - Учител ЦДО
  • Б клас
   • Анелия Найденова - Старши учител
   • Весела Славова - Учител ЦДО
  • В клас
   • Велина Колева - Старши учител
   • Диана Димитрова - Учител ЦДО
  • Г клас
   • Станислава Колева - Старши учител
   • Боряна Бегова-Христова - Учител ЦДО
Български език и литература

Елена Спасова – Старши учител по БЕЛ
Гергана Георгиева – Учител по БЕЛ
Румяна Маринова – Учител по БЕЛ
Рая Делиджакова – Учител по БЕЛ
Мариана Петрова – Учител по БЕЛ
Анелия Врабчева - Учител по БЕЛ
Христина Георгиева - Учител по БЕЛ

Математика

Елена Грозданова - Зам.- директор УД – Учител по математика
Виктор Аврамов – Старши учител по математика
Росица Ангелова – Старши учител па математика
Живка Иванова – Старши учител по математика
Бонка Недковска – Учител по математика

Английски език

Десислава Огнянова - зам.-директор - Старши учител по английски език
Елза Вукова – Старши учител по английски език
Нели Щерева – Старши учител по английски език
Хюлйа Каракаш – Старши учител по английски език
Цветанка Николова - Старши учител по английски език
Десислава Петкова – Учител по английски език
Каролина Пълчовска – Учител по английски език

Руски език, Немски език

Инна Гешева - Старши учител по руски език
Радка Патаринска - Старши учител по немски език

Информатика, Информационни технологии

Мариела Георгиева – Старши учител по информатика и ИТ
Любка Иванова – Старши учител по информатика и ИТ
Маргарита Фърлинкова - Старши учител по информатика и ИТ
Маргарита Гъркова – Учител по информатика и ИТ
Мариян Йорданов – Учител по информатика и ИТ

История и цивилизации

Юлиян Плачков - Директор - Старши учител по история
Нина Георгиева – Старши учител по история
Елизабета Петрова – Учител по история

География и икономика

Елена Василева - Старши учител по география
Николина Минкова - Учител по география

Природни науки

Райна Тонева – Старши учител по биология
Регина Свиленова – Учител по химия и биология
Вера Патева - Старши учител по физика

Музика / Изобразително изкуство

Розалина Деспотова - учител по музика
Николай Плачков - учител по музика
Ива Хаджитодорова-Сидерова - учител по изобразително изкуство
Деляна Бозаджиева - учител по изобразително изкуство

Физическо възпитание и спорт

Мариян Ангелов - Учител по ФВС
Тодор Стоянов - Учител по ФВС
Теодора Коларова - Учител по ФВС
Десислава Димитрова - Учител по ФВС

Философия

Мария Чакалска - Старши учител по философия

Профилирана и професионална подготовка

Мария Братованова - Главен учител, Старши учител по право и психология
Стоянка Павлова - Учител по икономика
Анатолий Младенов - Учител по банкова охрана и инкасова дейност
Елена Колчева - Лектор
Людмила Кехайова - Лектор

Психолог/Ресурсен учител/Логопед

Ивана Младенов-Бочева - Училищен психолог
Петя Цветанова - Училищен психолог
Петя Узунова - Ресурсен учител
Ирина Ленджова-Петкова - Ресурсен учител
Диана Петкова - Педагогически съветник и училищен психолог