По традиция нашето училище разполага с висококвалифициран екип от преподаватели с богат педагогически опит.

Същевременно 128 СУ е в дългогодишни отношения със СУ”Св. Климент Охридски” и Нов Български Университет, чиито студенти провеждат тук своята педагогическа практика със съдействието на 11 базови учители.

През учебната 2011/2012 г. в 128 СОУ работят 42 учители с висше образование . От тях 19 притежават различни професионално-квалификационни степени-магистър и бакалавър.

През последните две години всички преподаватели преминаха на курс за работа с компютри и Интернет. Това даде възможност за активното използване на информационните технологии в обучението по всички учебни предмети, както и осъществяване на мултимедийни презентации на различни теми от учебните дисциплини.


Ето и нашите учители:

I.РЪКОВОДСТВО

1.Юлиян  Плачков – Директор – Учител по история
2.Десислава  Огнянова – Зам.директор УД – Учител по английски език
3.Венера  Мирчева- Зам.директор АД – Учител по музика

 

 II.УЧИТЕЛИ НАЧАЛЕН ЕТАП

1.Валентина  Вълева – Главен учител
2.Ваня  Георгиева – Главен учител
3.Велина  Колева – Старши учител
4.Веска  Георгиева – Старши учител
5.Елена  Гайдова – Старши учител
6.Вяра  Проданова – Старши учител
7.Анелия  Найденова –Старши учител
8.Анета  Бегова – Старши учител
9.Биляна  Борисова – Старши учител
10.Йорданка  Точева- Старши учител
11.Стела  Бобева –Старши учител
12.Веселка  Петканчин –Старши учител
13.Иванка  Прокопиева –Старши учител
14.Силвия  Костадинова – Учител
15.Павлинка  Христова – Учител
16.Невенка  Томанова – Старши учител ЦДО
17.Марина  Закова –Старши учител ЦДО
18.Димитрина  Лалова – Старши учител ЦДО
19.Мая  Савова – Старши учител ЦДО
20.Веселинка  Анева – Старши учител ЦДО
21.Красимира  Бадова- Учител ЦДО
22.Станислава  Колева – Учител ЦДО
23.Златка  Петкова –Учител ЦДО
24.Михаела  Аспарухова- Учител ЦДО
25.Красимира  Юсева – Учител ЦДО
26.Катя  Калигеру – Учител ЦДО
28.Биляна  Йорданова – Учител ЦДО
29.Ирена  Николова – Учител ЦДО
30.Венка  Минкова – Старши учител ПГ

III.УЧИТЕЛИ ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП.

1.Елена Спасова – Старши учител по БЕЛ
2.Рая Делиджакова – Учител по БЕЛ
3.Мариана Петрова – Учител по БЕЛ
4.Гергана Георгиева – Учител по БЕЛ
5.Виктор Аврамов – Старши учител по математика
6.Бонка Недковска – Учител по математика
7.Правда Найденова – Учител па математика
8.Дона Г Григорова – Старши учител по английски език
9.Светла Apсенян – Старши учител по английски език
10.Елза Вукова – Старши учител по английски език
11.Нели Асенова – Старши учител по английски език
12.Весела Славова – Учител по английски език
13. Инна Гешева – Учител по руски език
14.Радка Ко Патаринска – Старши учител по немски език
15.Мариела З Георгиева – Старши учител по информатика и ИТ
16.Любка Иванова – Старши учител по информатика и ИТ
17.Анжела Атанасова – Старши учител по информатика и ИТ
18.Eди Apсенян – РКК и учител по информатика и ИТ
19.Нина Георгиева – Старши учител по история
20.Райна Тонева – Старши учител по биология
21.Роза Илиева – Старши учител по химия и физика
22.Елена Василева – Старши учител по география
23.Мария Братованова – Старши учител по икономика
24.Емилия Тенева – Старши учител по философия
25.Снежанка Киркова – Старши учител по изобразително и-во
26.Мариян Ангелов – Учител по ФВС
27.Тодор Стоянов – Учител по ФВС
28.Десислава Димитрова – Учител по ФВС
29.Розалина Деспотова – Учител по музика
30.Снежанка Димитрова – Старши ресурсен учител
31.Петранка Анастасова – Педагогически съветник.