По традиция нашето училище разполага с висококвалифициран екип от преподаватели с богат педагогически опит.

Същевременно 128 СУ е в дългогодишни отношения със СУ”Св. Климент Охридски” и Нов Български Университет, чиито студенти провеждат тук своята педагогическа практика със съдействието на 11 базови учители.

През учебната 2011/2012 г. в 128 СОУ работят 42 учители с висше образование . От тях 19 притежават различни професионално-квалификационни степени-магистър и бакалавър.

През последните две години всички преподаватели преминаха на курс за работа с компютри и Интернет. Това даде възможност за активното използване на информационните технологии в обучението по всички учебни предмети, както и осъществяване на мултимедийни презентации на различни теми от учебните дисциплини.


Ето и нашите учители:

I.РЪКОВОДСТВО

1.Юлиян  Плачков – Директор – Учител по история
2.Десислава  Огнянова – Зам.- директор УД – Учител по английски език
3.Венера  Мирчева- Зам.- директор АД – Учител по музика
4.Ваня Георгиева – Зам.- директор – УД

 II.УЧИТЕЛИ НАЧАЛЕН ЕТАП

1.Валентина  Вълева – Главен учител
2.Велина  Колева – Старши учител
3.Елена  Гайдова – Старши учител
4.Вяра  Проданова – Старши учител
5.Анелия  Найденова –Старши учител
6.Анета  Бегова – Старши учител
7.Биляна  Борисова – Старши учител
8.Йорданка  Точева- Старши учител
9.Стела  Бобева –Старши учител
10.Веселка  Петканчин –Старши учител
11.Валентина Гулева – Старши учител
12.Николина Игнатова – Старши учител
13.Силвия  Костадинова – Учител
14.Павлинка  Христова – Учител
15.Венка  Минкова – Старши учител ЦДО
16.Пламена Петкова – Учител ЦДО
17.Ирена Стойкова – Учител ЦДО
18.Диана Димитрова – Учител ЦДО
19.Севдалина Срадкова – Учител ЦДО
20.Наташа Илиева – Учител ЦДО
21.Маргарита Шошева – Учител ЦДО
22.Янита Жечева – Учител ЦДО
23.Весела Славова – Учител ЦДО
24.Красимира  Бадова- Учител ЦДО
25.Станислава  Колева – Учител ЦДО
26.Златка  Петкова –Учител ЦДО
27.Михаела  Аспарухова- Учител ЦДО
28.Катя  Калигеру – Учител ЦДО
29.Биляна  Йорданова – Учител ЦДО
30.Веселка Илиева-Колева – Учител ЦДО
31.Ивелина Ибрямова – Учител ЦДО
32.Боряна Бегова-Христова – Учител ЦДО

III.УЧИТЕЛИ ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП.

1.Елена Спасова – Старши учител по БЕЛ
2.Рая Делиджакова – Учител по БЕЛ
3.Мариана Петрова – Учител по БЕЛ
4.Гергана Георгиева – Учител по БЕЛ
5.Румяна Маринова – Учител по БЕЛ
6.Виктор Аврамов – Старши учител по математика
7.Десислава Сергеева – Старши учител по математика
8.Бонка Недковска – Учител по математика
9.Правда Найденова – Учител па математика
10.Дона Григорова – Старши учител по английски език
11.Елза Вукова – Старши учител по английски език
12.Нели Щерева – Старши учител по английски език
13.Хюлйа Каракаш – Старши учител по английски език
14.Десислава Петкова – Учител по английски език
15.Каролина Пълчовска – Учител по английски език
16.Инна Гешева – Старши учител по руски език
17.Радка Патаринска – Старши учител по немски език
18.Мариела Георгиева – Старши учител по информатика и ИТ
19.Любка Иванова – Старши учител по информатика и ИТ
20.Маргарита Узунова – Учител по информатика и ИТ
21.Eди Apсенян – РКК и учител по информатика и ИТ
22.Нина Георгиева – Старши учител по история
23.Елизабета Петрова – Учител по история
24.Райна Тонева – Старши учител по биология
25.Регина Свиленова – Учител по химия и биология
26.Елена Василева – Старши учител по география
27.Николина Минкова – Учител по география
28.Мария Братованова – Главен учител
29.Стоянка Павлова – Учител по икономика
30.Емилия Тенева – Старши учител по философия
31.Снежанка Киркова – Старши учител по изобразително и-во
32.Мариян Ангелов – Учител по ФВС
33.Тодор Стоянов – Учител по ФВС
34.Теодора Коларова – Учител по ФВС
35.Десислава Димитрова – Учител по ФВС
36.Розалина Деспотова – Учител по музика
37.Снежанка Димитрова – Старши ресурсен учител
38.Петранка Анастасова – Педагогически съветник.
39.Ивана Бочева – Психолог
40.Катрин Симеонова – Логопед