Педагогически екип

128 СОУ „Алберт Айнщайн“ – Педагогически екип

По традиция нашето училище разполага с висококвалифициран екип от преподаватели с богат педагогически опит.

Същевременно 128 СУ е в дългогодишни отношения със СУ”Св. Климент Охридски” и Нов Български Университет, чиито студенти провеждат тук своята педагогическа практика със съдействието на 11 базови учители.

През учебната 2011/2012 г. в 128 СОУ работят 42 учители с висше образование . От тях 19 притежават различни професионално-квалификационни степени-магистър и бакалавър.

През последните две години всички преподаватели преминаха на курс за работа с компютри и Интернет. Това даде възможност за активното използване на информационните технологии в обучението по всички учебни предмети, както и осъществяване на мултимедийни презентации на различни теми от учебните дисциплини.

 128-KOLEKTIV

Ето и нашите учители:

   I.РЪКОВОДСТВО

1.Юлиян  Плачков – Директор – Учител по история

2.Десислава  Огнянова – Зам.директор УД – Учител по английски език

3.Венера  Мирчева- Зам.директор АД – Учител по музика

 

   II.УЧИТЕЛИ НАЧАЛЕН ЕТАП

1.Валентина  Вълева – Главен учител

2.Ваня  Георгиева – Главен учител

3.Велина  Колева – Старши учител

4.Веска  Георгиева – Старши учител

5.Елена  Гайдова – Старши учител

6.Вяра  Проданова – Старши учител

7.Анелия  Найденова –Старши учител

8.Анета  Бегова – Старши учител

9.Биляна  Борисова – Старши учител

10.Йорданка  Точева- Старши учител

11.Стела  Бобева –Старши учител

12.Веселка  Петканчин –Старши учител

13.Иванка  Прокопиева –Старши учител

14.Силвия  Костадинова – Учител

15.Павлинка  Христова – Учител

16.Невенка  Томанова – Старши учител ЦДО

17.Марина  Закова –Старши учител ЦДО

18.Димитрина  Лалова – Старши учител ЦДО

19.Мая  Савова – Старши учител ЦДО

20.Веселинка  Анева – Старши учител ЦДО

21.Красимира  Бадова- Учител ЦДО

22.Станислава  Колева – Учител ЦДО

23.Златка  Петкова –Учител ЦДО

24.Михаела  Аспарухова- Учител ЦДО

25.Красимира  Юсева – Учител ЦДО

26.Катя  Калигеру – Учител ЦДО

28.Биляна  Йорданова – Учител ЦДО

29.Ирена  Николова – Учител ЦДО

30.Венка  Минкова – Старши учител ПГ

 

   III.УЧИТЕЛИ ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП.

1.Елена Спасова – Старши учител по БЕЛ

2.Рая Делиджакова – Учител по БЕЛ

3.Мариана Петрова – Учител по БЕЛ

4.Гергана Георгиева – Учител по БЕЛ

5.Виктор Аврамов – Главен учител по математика

6.Бонка Недковска – Учител по математика

7.Правда Найденова – Учител па математика

8.Дона Г Григорова – Старши учител по английски език

9.Светла Apсенян – Старши учител по английски език

10.Елза Вукова – Старши учител по английски език

11.Нели Асенова – Старши учител по английски език

12.Весела Славова – Учител по английски език

13.Мария Новоселцева – Учител по руски език

14.Радка Патаринска – Старши учител по немски език

15.Мариела З Георгиева – Старши учител по информатика и ИТ

16.Любка Иванова – Старши учител по информатика и ИТ

17.Анжела Атанасова – Старши учител по информатика и ИТ

18.Eди Apсенян – РКК и учител по информатика и ИТ

19.Нина Георгиева – Старши учител по история

20.Райна Тонева – Старши учител по биология

21.Роза Илиева – Старши учител по химия и физика

22.Елена Василева – Старши учител по география

23.Мария Братованова – Главен учител по икономика

24.Емилия Тенева – Старши учител по философия

25.Снежанка Киркова – Старши учител по изобразително и-во

26.Мариян Ангелов – Учител по ФВС

27.Тодор Стоянов – Учител по ФВС

28.Десислава Димитрова – Учител по ФВС

29.Розалина Деспотова – Учител по музика

30.Снежанка Димитрова – Старши ресурсен учител

31.Петранка Анастасова – Педагогически съветник.