• Заповед за определяне на заявител по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" (вижте тук)
 • Заповед за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни произведения (Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"), за откриване на процедура по приемане на предложения и за условията за подаване на предложения и др.

Ръководството на 128 СУ „Алберт Айнщайн“ обявява конкурс за осъществяване на извънкласни дейности за учебната 2017/2018г. за следните позиции:

 1. Тайкуондо
 2. Ушу
 3. Баскетбол
 4. Художествена гимнастика
 5. Народни танци

Срок за подаване на документи: 19-25 септември 2017г.

За сведение вижте Правила на Столичен общински съвет за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община.

Ръководството на 128 СУ "Алберт Айнщайн" удължава срока за прием на документи с 15 дни за следните позиции:

 • -Ушу;
 • -Народни танци;
 • -Баскетбол.

 

Заповед за класираните фирми на I-во място (вижте тук).

Класирани на II и III място позиция Таекуон-До:

 • -II място-Централен полицейски клуб -81 точки;
 • -III нясто-Таекуон-До клуб "Левски" -76 точки.

 

Класирани на II място позиция Художествена гимнастика:

 •  -Академия "Том и Джери" -85 точки.

Заповед-2 за класираните фирми на I-во място (вижте тук).

Класирани на II място позиция Народни танци:

 •  -ДСА "Том и Джери" -83 точки.

 

ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности, заявление, заповеди и други документи по проект "ТВОЯТ ЧАС"( вижте тук)