• Заповед за определяне на заявител по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" (вижте тук)
  • Заповед за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни произведения (Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"), за откриване на процедура по приемане на предложения и за условията за подаване на предложения и др.