Учители представят България в САЩ

Учители представят България в САЩ

 от 17.09.2013 г. до 07.11.2013 г. След продължителна селекция между кандидати от целия свят,  организира на от Министерството на образованието и културата на САЩ,  г-жа Десислава Огнянова – учител по английски език и помощник-директор в 128 СОУ „Алберт Айнщайн”, София

Медийна грамотност и критично мислене в дигиталната ера

Медийна грамотност и критично мислене в дигиталната ера

Международен семинар: От 24 до 28 октомври г-жа Десислава Огнянова – зам.-директор на 128 СУ и член на Американо-Българската Алумни Асоциация взе участие в международен семинар финансиран от Държавния департамент на САЩ. Във фокуса на семинара бяха теми свързани с