Международно изследване на преподаването и ученето

През учебната 2012/2013г. 128 СОУ”Алберт Айнщайн” беше сред избраните училища, в които ще се проведе Международно изследване на преподаването и ученето TALIS 2013.Това изследване се осъществява от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) заедно с Международната асоциация за оценяване