Програма „Успех“

    Във връзка с реализирането на проект BG 051ро001 – 4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора„ /Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски хоризонти – УСПЕХ/ нашето училище е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от Европейския