ИЗЛОЖБА „Ние творим и се забавляваме“

ИЗЛОЖБА „Ние творим и се забавляваме“

ИЗЛОЖБА „Ние творим и се забавляваме“ на учениците от арт ателие „Пъстроцветна дъга“ по проект „Твоят час“. Вижте невероятните постижения на учениците на финалната изложба!

Твоят час – 2017/2018

Твоят час – 2017/2018

През учебната 2017/2018 година продължава изпълнението на дейностите по проект „Твоят час“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Правилата и изискванията за изпълнението на проектните дейности са определени в Инструкция за

Химични методи за опазване на чистотата на водата

Химични методи за опазване на чистотата на водата

В 128 СУ се проведе представителният урок на тема : „ Химични методи за опазване на чистотата на водата ’’ от проект ‘’Твоят час ’’,клуб ‘’Млад химик“ с ученици от 7а и7 б класове от 128 СУ, ръководител Деляна Гаджанова.

Спрайтове танцьори

Спрайтове танцьори

На 25.10.2017г. се проведе публична изява на тема „Спрайтове танцьори“ сучастниците от дейност Визуално програмиране за деца-1 и 2 в кабинетите по информатика -309 и 310. С помощта на учителя определен ученик презентира програмата пред учениците , влизайки в роля

Здравно букварче

Здравно букварче

На 23.10.2017г. в стая 206 от 12,30ч. се проведе публична изява и представяне на проекти на дейност „Здравно букварче“ по проект Твоят час с ръководител Анелия Найденова. Темата беше „Извор на живота е водата“.Гости на мероприятието бяха родител М. Георгиева