Прием след VII клас – 2024/2025

Прием след VII клас – 2024/2025

Уважаеми родители/настойници на бъдещите ученици, които ще изберат 128 СУ за учебната 2024/2025 година, скъпи бъдещи осмокласници, За новата учебна година училището обявява прием в паралелки: Профилирана паралелка „Софтуерни и хардуерни науки” – Защита на информацията КОД: 1660 Професионална паралелка „Икономическо информационно осигуряване” КОД: 1670 План-приемът се осъществява съгласно Наредба №10

Прием в първи клас – 2024/2025

Прием в първи клас – 2024/2025

Уважаеми родители, За учебната 2024/2025 година 128. СУ обявява прием в първи клас в 4 паралелки по 24 ученици, общо 96 места. Избираемите учебни часове за ВСИЧКИ паралелки са: 1. Български език и литература 2. Математика 3. Английски език Училището предоставя възможност

Готови са резултатите от пето класиране за осми клас – 2023

Готови са резултатите от пето класиране за осми клас – 2023

Излязоха резултатите от пети етап на класиране за допълване на незаетите места в 8 клас за учебната 2023/2024 г. Може да видите класирането ТУК Съгласно заповедта на директора, записването следва да се извърши на 24.08.2023 г. от 8:30 до 17:00 ч. в

Свободни места за пето класиране – 2023

Свободни места за пето класиране – 2023

Уважаеми родители и кандидат – гимназисти, Ръководството на 128.СУ обявява след четвърто класиране: 1 свободно място в Профил: Софтуерни и хардуерни науки; 1 свободно място в Професия: Икономическо Информационно осигуряване Съгласно заповед №РД-12-263/07.08.2023 на директора, попълването на местата ще се

Разпределение на учениците от първи клас по паралелки – 2023/2024

Разпределение на учениците от първи клас по паралелки – 2023/2024

Уважаеми родители, готово е разпределението на учениците от първи клас по паралелки. Проверката се прави по входящия номер, който се получили при записването на детето. Може да се запознаете с него ТУК

Класиране за пети клас – 2023

Класиране за пети клас – 2023

Уважаеми родители, Въз основа на определените критерии, комисията разгледа подадените заявления за прием в пети клас и класира общо 6 деца. Списъкът с класираните може да видите ТУК Записването на класираните за V клас ученици на учебната 2023/2024 г. ще се извършва в

Процедура по прием в пети клас – 2023/2024

Процедура по прием в пети клас – 2023/2024

ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА Брой паралелки в пети клас – 4 /четири/ паралелки; Брой на учениците в паралелките – 26 ученици, общо 104 ученици. Училищната комисия за прием в пети клас проследява движението на

Прием след VII клас – 2023/2024

Прием след VII клас – 2023/2024

Уважаеми родители/настойници на бъдещите ученици, които ще изберат 128 СУ за учебната 2023/2024 година, скъпи бъдещи осмокласници, За новата учебна година училището обявява прием в паралелки: Профилирана паралелка „Софтуерни и хардуерни науки” – Защита на информацията КОД: 1660 Професионална паралелка „Икономическо информационно осигуряване” КОД: 1670 План-приемът се осъществява съгласно Наредба №10

Прием в първи клас – 2023/2024

Прием в първи клас – 2023/2024

Уважаеми родители, За учебната 2023/2024 година 128. СУ обявява прием в първи клас в 4 паралелки по 24 ученици, общо 96 места. Избираемите учебни часове за ВСИЧКИ паралелки са: 1. Български език и литература 2. Математика 3. Английски език Осъществяването

Разпределение на учениците от първи клас

Разпределение на учениците от първи клас

Уважаеми родители, готово е разпределението на учениците от първи клас по паралелки. Проверката се прави по входящия номер, който се получили при записването на детето. Може да се запознаете с него ТУК Напомняме, че първата родителска среща ще се проведе на 7