Цялостно обновяване на класните стаи и учебни кабинети

През лятото на 2015 г. със средства на училищния бюджет и училищното настоятелство се извърши ремонт и цялостно обновяване на класните стаи и учебни кабинети на третия етаж в сградата на 128 СОУ „Алберт Айнщайн“.

Цялостно обновяване на класните стаи и учебни кабинети