Химични методи за опазване на чистотата на водата

В 128 СУ се проведе представителният урок на тема : „ Химични методи за опазване на чистотата на водата ’’ от проект ‘’Твоят час ’’,клуб ‘’Млад химик“ с ученици от 7а и7 б класове от 128 СУ, ръководител Деляна Гаджанова. Имаше гости учители от 128 СУ на урока. Цели: Да се обсъдят здравни и екологични проблеми, свързани със замърсяването и опазването на водата! Да се обогатят знанията по проблемите на замърсяването и опазването на околната среда! Да се създадат условия за изява на ценностно отношение на учениците към природата! Очаквани резултати: Учениците да назовават основни замърсители на водата,  посочват начини за почистване на водата, oписват накратко парников ефект и киселинни дъждове! Дидактически средства и материали: снимков материал,презентации за методи за пречистване на водата и беседа на учениците по темата.Учениците от 7а и 7б на 128 СУ се представиха отлично в представителните изяви свързани с темата: ‘’Химични методи за опазване чистотата на водата’’ за което представяме и снимков материал.

Химични методи за опазване на чистотата на водата