Училищно настоятелство:
Таня Андонова – председател
Членове:
Милена Терзийска, Силвия Рачева, Пейо Мариновски, Валентин Софрониев, Десислава Петкова

Обществен съвет
Венета Стефанова – председател
Членове: Елена Колчева, Калин Стефанов, Красимира Бадова, Стела Цакина