Учебен план за Първи клас - 2023/2024
Учебен план за Втори клас - 2023/2024
Учебен план за Трети клас - 2023/2024
Учебен план за Четвърти клас - 2023/2024
Учебен план за Пети клас - 2023/2024
Учебен план за Шести клас - 2023/2024
Учебен план за Седми клас - 2023/2024
Учебен план за Осми клас - 2023/2024
Профил "Софтуерни и хардуерни науки"
Професия "Икономическо информационно осигуряване"
Учебен план за Девети клас - 2023/2024
Профил "Софтуерни и хардуерни науки"
Професия "Икономическо информационно осигуряване"
Учебен план за Десети клас - 2023/2024
Профил "Софтуерни и хардуерни науки"
Професия "Икономическо информационно осигуряване"
Учебен план за Единадесети клас - 2023/2024
Профил "Софтуерни и хардуерни науки"
Професия "Банкова охрана и инкасова дейност"
Учебен план за Дванадесети клас - 2023/2024
Профил "Софтуерни и хардуерни науки"
Професия "Банкова охрана и инкасова дейност"