Участие в семинар и обмяна на добри практики в образованието Хелзинки, Финландия

От 17 до 21 април 2023 г. г-н Плачков и г-жа Огнянова взеха участие в семинар и образователна визита в училища в Хелзинки, Финландия по програмата Еразъм+. Заедно със 110 колеги от 13 Европейски държави те имаха възможност да обменят добри педагогически практики, да се запознаят с модерна учебна среда и да се докоснат до културата на Финландия. Те споделиха своите впечатления за принципите и ценностите, залегнали в основата на една от най-добрите образователни системи в света. Семинарната програма включва теми, посветени на интеркултурното обучение и прилагането на Европейски измерения в съвременното образование. В рамките на културната програма бяха включени посещения на забележителности в столицата Хелзинки, гр. Тампере, гр. Хювинкаа и столицата на Естония – гр.Талин.

Участие в семинар и обмяна на добри практики в образованието Хелзинки, Финландия