Умения и компетентности на 21 век към устойчива училищна общност

През учебната 2022/ 2023 г. СУ Алберт Айнщайн кандидатства и спечели финансиране по проект 2022-1-BG01-KA122-SCH-000072725 – Умения и компетентности на 21 век към устойчива училищна общност  / 21st centurySkills for a Sustainable School Communities/по програма Еразъм +.  Проектът е насочен към повишаване на професионалната квалификация на учителите от начален, прогимназиален и гимназиален етап чрез усъвършенстване на езиковите, дигитални , управленски ,и умения за справяне с конфликти и предизвикателства в класната стая. В проекта са включени 9 учители и  ръководни кадри , които ще участват в различни квалификационни курсове в Италия, Испания, Франция и Финландия. Участието в проекта ще даде възможност за повишаване на мотивацията и ефективното преподаване, справяне с предизвикателства, умения за разнообразяване на преподаването, съобразени с нуждите на учениците, както и споделен опит и добри практики на учители от държави в Европа.

Стремежът на 128. СУ „Алберт Айнщайн“ е да изгради Европейска визия на иновативно и конкурентоспособно училище в трите етапа на средната образователна степен чрез осигуряване на високо ниво на европейско образование за изграждане на личности, проявяващи толерантност, активно гражданско съзнание и критично мислене.Усъвършенстване на професионалните умения на учителския и управленския състав и формиране на учителилидери в ролята на ролеви модел за подражание чрез въвеждане и прилагане на модерни политики в преподаването  и ученето.

От 1 до 12 август 2022, учители от 128 СУ Алберт Айнщайн участваха в обучение  във Флоренция, Италия , организирано от EuropassTeacherAcademy . В рамките на квалификационния курс, учителите Наташа Илиева и Десислава Петкова усъвършенстваха професионалните си умения  в областта на креативността в преподаването, развиване на емоционалната интелигентност на учениците,  метода Обърната класна стая, Проектно-базирано учене , методи за повишаване на мотивацията на учениците за учене, и решаване на конфликти в класната стая както и комуникативните си умения в мултикултурна среда за споделяне на опит и добри практики с колеги от Европа. В края на обучението учителите разработиха стратегия и план за работа с класовете на база на получените нови знания и умения, които успешно прилагат в часовете си.

В рамките на тази мобилност, учителите имаха възможност да се включат в богата културна програма, целяща да бъдат запознати участниците с красотата на Тоскана.

В периода 5 -10 септември 2022г. учителите Елза Вукова и Нели Щерева посетиха едноседмичен курс в Тенерифе, Испания, на тема „ИКТ умения за развиване на творчество и сътрудничество в клас”, организиран от Mucciacito S.L.U. –  официален партньор на EuropassTeacherAcademy за Испания.  В рамките на този квалификационен курс нашите преподаватели  се запознаха с използването на онлайн платформи и приложения /Nearpod, Slido, Flipgrid , etc./ които имат за цел да подпомогнат работата в екип и креативността на учителите и техните ученици. Бяха разгледани и дигитални инструменти , които насърчават включването на ученици с различни образователни потребности , както и прилагане на ангажиращи онлайн дейности в рамките на проектно-базираното обучение. Курсовият организатор беше предвидил  и богата културна програма , целяща да запознае участниците в курсовете с района на Тенерифе. Те посетиха старата столица Ла Лагуна, където се проведе и курсът, и вулкана Тейде – известна природна забележителност.

Умения и компетентности на 21 век към устойчива училищна общност