Среща с криминалния психолог Тодор Тодоров

На 16 ноември по инициатива на Ученическия съвет на 128. СУ се проведе среща между учениците от 8 до 12 клас и криминалния психолог Тодор Тодоров. Участниците в дискусията успяха да разберат какво е това криминален психолог, какви са тежестите на тази професия и какво трябва да се промени в нея. Г-н Тодоров разказа за знаковите разследвания, в които е участвал и как той се справял след такива случаи с бърнаута. Благодарение на нашия гост, гимназистите успяха да разберат що е то престъпник и киберпрестъпник и какво точно ги отличава в психически план.

Ръководството на 128. СУ и Ученическият съвет благодарят на г-н Тодоров за отделеното време.

Среща с криминалния психолог Тодор Тодоров