Спрайтове танцьори

На 25.10.2017г. се проведе публична изява на тема „Спрайтове танцьори“ сучастниците от дейност Визуално програмиране за деца-1 и 2 в кабинетите по информатика -309 и 310. С помощта на учителя определен ученик презентира програмата пред учениците , влизайки в роля на учителя. Целта на темата е учениците да се научат да мислят последователно и логически. Учениците показаха добро ниво за работа с програмата Scratch.Ръководители на дейностите са А. Aтанасова и   М. Георгиева.

Спрайтове танцьори