Списък на учениците от първи клас, разпределени по паралелки – 2020/2021

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ КЛАС, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ПАРАЛЕЛКИ

Първата родителска среща ще се проведе на 08.09.2020 г. от 18:00 часа.

Поради епидемичната обстановка молим на срещата да присъства по един представител на семейството.

Списък на учениците от първи клас, разпределени по паралелки – 2020/2021