Списък на учениците от първи клас разпределени по паралелки – 2021/2022

Уважаеми родители,
Родителската среща на учениците от 1-ви клас ще се проведе по класове на 02.09.2021 г. (четвъртък) от 18:00 ч.

Разпределение по паралелки за първи клас през учебната 2021/2022 година.

Списък на учениците от първи клас разпределени по паралелки – 2021/2022