Синдикалист на годината – 2021

Наградата на Шестнадесети национален конкурс „Синдикалист на годината“-2021г, за постигнати високи резултати, личен принос, всеотдайност и професионализъм в синдикалната дейност и организационно укрепване на СБУ се връчи на г-жа Нина Георгиева – учител по история.
Г-жа Георгиева благодари на д.ик.н. Янка Такева и колегите за отличието и признанието!

Синдикалист на годината – 2021