Свободни места след трети етап на класиране – 2020/2021

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ- ГИМНАЗИСТИ,
128 СУ „Алберт Айнщайн“ обявява две свободни места за паралелка профил
„Софтуерни и хардуерни науки“ след 3 етап на класиране. Дейностите за
попълване свободните места на 4 етап са по график:

1. От 04.08.2020 до 05.08.2020 г. приемане на документи – заявление до
директора, служебна бележка с оценки и оригинал на свидетелството за
завършено основно образование.

2. На 06.08.2020 г. – обявяване на класираните ученици.

3. На 07.08.2020 г. – записване на класираните ученици.

Работно време на комисията – от 08.30 до 16.30 ч.

Свободни места след трети етап на класиране – 2020/2021