Свободни места за четвърто класиране – 2022

Уважаеми родители и кандидат – гимназисти,

Ръководството на 128.СУ обявява 1 свободно място след трети етап на класиране за Профил: „Софтуерни и хардуерни науки“

Съгласно заповед на директора, попълването на местата ще се извърши по следния график:

1. Приемане на документи за участие в четвърти етап на класиране –  04.08.2022 г.
 заявление до директора – на място в 128. СУ;
 оригинал на свидетелството за завършено основно образование

2. Обявяване на класираните ученици – 05.08.2022 г.

3. Записване на класираните ученици – 08.08.2022 г.

Работно време на комисията – от 8.30 до 17:00ч.

Свободни места за четвърто класиране – 2022