Свободни места за пето класиране – 2023

Уважаеми родители и кандидат – гимназисти,

Ръководството на 128.СУ обявява след четвърто класиране:

  • 1 свободно място в Профил: Софтуерни и хардуерни науки;
  • 1 свободно място в Професия: Икономическо Информационно осигуряване

Съгласно заповед №РД-12-263/07.08.2023 на директора, попълването на местата ще се извърши по следния график:

1. Приемане на документи за участие в пети етап на класиране –  21.08.2023 г. до 22.08.2023 г.
 заявление до директора – на място в 128. СУ;
• оригинал на свидетелството за завършено основно образование;
оригинално медицинско свидетелство за кандидатстване в професионална паралелка

2. Обявяване на класираните ученици – 23.08.2023 г.

3. Записване на класираните ученици – 24.08.2023 г.

Работно време на комисията – от 8.30 до 17:00ч.

Свободни места за пето класиране – 2023