Разпределение на ученици за областен кръг на олимпиадата по Химия и опазване на околната среда

Областният кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда ще се проведе на 10.02.2024 г. от 14.00 часa.

В 128. СУ са разпределени учениците от първа състезателна група за райони Банкя, Връбница, Възраждане, Изгрев, Илинден, Искър, Красна поляна, Красно село, Младост, Надежда, Нови Искър, Овча Купел, Панчарево, Слатина

Класираните за областния кръг ученици следва да се явят на 10.02.2024 г. в 13.15 часа съответното училище, като ще се допускат до участие в олимпиадата срещу документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЗАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Разпределение на ученици за областен кръг на олимпиадата по Химия и опазване на околната среда