Разпределение на учениците от първи клас

Уважаеми родители, готово е разпределението на учениците от първи клас по паралелки.

Проверката се прави по входящия номер, който се получили при записването на детето.

Може да се запознаете с него ТУК

Напомняме, че първата родителска среща ще се проведе на 7 септември 2022 г. (сряда) от 18:00 ч. в Актовата зала на училището.

Разпределение на учениците от първи клас