Разпределение на учениците от първи клас по паралелки – 2023/2024

Уважаеми родители, готово е разпределението на учениците от първи клас по паралелки.

Проверката се прави по входящия номер, който се получили при записването на детето.

Може да се запознаете с него ТУК

Разпределение на учениците от първи клас по паралелки – 2023/2024