Проект „Подкрепа за успех“

128 СУ „Алберт Анщайн“ е включен в проект „Подкрепа за успех“- финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020г.) с три групи.

Проект „Подкрепа за успех“