128 СУ “Алберт Анщайн” е включен в проект “Подкрепа за успех”- финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” (2014-2020г.) с три групи.

Проект „Подкрепа за успех“