TEA GLOBAL 2013

Международен семинар:

Медийна грамотност и критично мислене в дигиталната ера, Киев, Украйна

От 24 до 28 октомври г-жа Десислава Огнянова – зам.-директор на 128 СУ и член на Американо-Българската Алумни Асоциация взе участие в международен семинар финансиран от Държавния департамент на САЩ. Във фокуса на семинара бяха теми свързани с въвеждането на медийната грамотност в учебните програми; методи и ресурси за изграждане на критично мислене в дигиталната ера; дигитално гражданство, етичност и отговорност при публикуване и споделяне на информация в социалните мрежи; ангажиране на общността и родителите в процеса на интегриране на медийната грамотност в училище. В обучението взеха участие над 40 преподаватели от цяла Европа, които обмениха опит и добри практики в използването на ефективни методи, дейности и електронни ресурси за развитие на критичното мислене на учениците и постигане на медийна и информационна грамотност, които са фундаментални умения от киберкултурата на 21 век.

logo-usaУчители представят България в САЩ

 от 17.09.2013 г. до 07.11.2013 г.

След продължителна селекция между кандидати от целия свят,  организира на от Министерството на образованието и културата на САЩ,  г-жа Десислава Огнянова – учител по английски език и помощник-директор в 128 СОУ „Алберт Айнщайн”, София и г-жа Кинка Пенджакова – учител по английски език в СОУ „Братя Каназиреви”, Разлог, се класираха и взеха участие в международната програма ”Teaching Excellence and Achievement”, финансирана от Държавния Департамент.

Българските учители преминаха успешно 6-седмично обучение за професионално развитие  в университети в щата Невада и Калифорния, като едновременно с това преподаваха английски език в американски държавни училища. Нашите преподаватели обменяха опит в образователната система заедно със 104 учители от 34 държави. В края на програмата те бяха поканени на официална среща от Консулa на Република България, г-н Валентин Дончев,  в българското посолството  във Вашингтон.

След завръщането си г-жа Огнянова сподели впечатленията си от Американската образователна система на среща с преподаватели и представители на РИО София-град, като представи иновативни методи за преподаване на чужди езици и много ресурси, които могат да се изполват от учителите по различните учебни предмети в училище. Участието на преподаватели и ученици от 128 СОУ в международни програми е приоритет и определя имиджа на училището, като модерна образователна институция.