Ученически евроклуб

ЕВРОКЛУБ при 128 СОУ ”Алберт Айнщайн”

ПРОГРАМА

Проектът се съфинансира от ЕСФ

І. Тематичен модул

Ученическият ЕВРОКЛУБ към 128 СОУ „Алберт Айнщайн” ще функционира като форма на извънкласна дейност в областта на гражданското образование с интензивно използване на ИКТ. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата на МОН „Да направим училището привлекателно за младите хора”.

Клубната дейност ще подпомогне развитието на три от осемте ключовите компетентности в областта на образованието и обучението в ЕС:

  • обществени и граждански компетентности,
  • умения за учене,
  • умения за ползване на информационно-комуникационните технологии.

Основният модул, по който ще работи клубът е: „Предизвикателствата на бъдещето”. Учениците ще обединят усилията си в разработване на темите:„Предизвикателствата на бъдещето – екология, околна среда, екологична отговорност пред следващите поколения, опазване и съхраняване на културното наследство”.

ІІ. Предизвикателствата на бъдещето – устойчиво развитие, екология, околна среда, екологична отговорност пред следващите поколения.

За пълния текст на програмата, вижте тук.

За текста на „ПРАВИЛНИК за дейността на ЕВРОКЛУБ 128 СОУ „Алберт Айнщайн“,целите и принципите на клуба, вижте тук.

За текста на ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ЕВРОКЛУБ 128 СОУ „Алберт Айнщайн“,дейностите и сроковете, вижте тук.

ІII. Тематични изяви на клуба

На 25 февруари в 128 СОУ – “Алберт Айнщайн” бе представена инициативата на Европейската комисия – “Европейски дневник”.
Изданието “Европейски дневник” за учебната 2008/2009 година е част от проект насочен изцяло към младежите. Той е покана към младото поколение да бъде критично и конструктивно по въпросите, които засягат нашето ежедневие.

Лектор на презентацията бе г-н Николай Младенов депутат в Европейския парламент, член на комисиите по вътрешен пазар и защита на потребителите, външна политика и подкомисията за сигурност и отбрана. Г-н Младенов запозна учениците с основните политики на Европейския съюз и дадe полезни съвети за правата им като граждани на ЕС по отношение на: правото на информация, защитата на правата като потребители, правото да живеят в чиста и безопасна околна среда, достъп до различни средства за обучение, здравеопазване, правото на високо качество на живот и др.

снимка 1

Голяма част от учениците са членове на Европейския клуб на 128 СОУ и партньори по проекта „Столична мрежа на училищни европейски клубове” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с водеща организация Фондация „Пайдея”.

От своя страна те представиха свое изследване за културата и бита на траките – “Траките – наши прадеди”. Чрез него запознаха своите съученици и гости с неизвестни факти и най-новите археологически открития свързани с древните траки.

Официални гости на срещата бяха г-жа Мариета Петлешкова ,– зам.-кмет на район “Младост” и г-жа Тина Велева – нач. отдел “Образование и култура, здравеопазване, социални дейности, екология и чистота” в района. Любезни домакини на срещата бяха: г-жа Емилия Илиева–директор на 128 СОУ, г-жа Добруджанка Христова – пом. директор и г-н Юлиян Плачков – ръководител на училищния Евроклуб.

  • УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, МИЛИ СЪУЧЕНИЦИ!

НИЕ – ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ОТ ВИПУСК 2009 СКОРО ЩЕ ОТЛЕТИМ ОТ „НАШЕТО ГНЕЗДО” – 128 УЧИЛИЩЕ. ВИНАГИ ОБАЧЕ, ЩЕ ПАЗИМ ТОПЛИТЕ СПОМЕНИ ОТ СЪВМЕСТНИТЕ НИ УСИЛИЯ ЗА НАШЕТО ФИЗИЧЕСКО, МОРАЛНО И ИНТЕЛЕКТУАЛНО ИЗРАСТВАНЕ. ПО ИДЕЯ НА АБИТУРИЕНТИТЕ – ЧЛЕНОВЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ЕВРОКЛУБ ПОСТАВЯМЕ НАЧАЛОТО НА ИНИЦИАТИВАТА – „КЪДЕТО СИ ИЗРАСНАЛ – ПОСАДИ ДРЪВЧЕ” В ДЕНЯ НА НАШЕТО ИЗПРАЩАНЕ – 8 МАЙ 2009 г.
ВИПУСК 2009 ЩЕ ЗАСАДИ СВОЕТО ДЪРВО В ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО. ТО ЩЕ НАПОМНЯ ЗА НАС И ЩЕ НИ ВРЪЩА С НАСТРОЕНИЕ В НЕЗАБРАВИМИТЕ УЧЕНИЧЕСКИ ДНИ!

3

Документи на клуба