Млад велосипедист

UspehLogo

uspehlogo1

Училищен клуб по безопасност на движението

Oперативна програма на ЕСФ,“Развитие на човешките ресурси“

На 26.11.2009 г. в 128 СОУ „Ал.Айнщайн“ бе учреден училищен клуб по безопасност на движението, по оперативна програма на ЕСФ,,Развитие на човешките ресурси”, с водеща организация- Столична община. Клубът функционира като форма на извънкласна дейност, с ръководители Венера Мирчева и Валентина Вълева. Членовете на клуба с мнозинство избраха името на клуба -,,Мантинела”.Обособиха се две секции: ,,Млад велосипедист”-15 ученика от IV клас и ,,Велосипедист”,-18 ученика от V и VIII класове. Избран бе за клубен председател Мартин Конакчийски от VIII,,а”клас, а за председатели на секциите- Емил Ангелов от IV”б”и Здравко Димитров – VIII,,а”клас. Изработен бе герб и прието лого, програма и правилник на клуба.

Клубната дейност подпомага изграждането на безопасно поведение, постигнато чрез ситуации, практически умения, упражнения, тренировки и личен опит на учениците.

Основна цел на клубната дейност е изграждане на транспортна култура у подрастващите и формиране на съзнателно и отговорно отношение у тях, като участници в съвременното пътно движение.

През изминалия период бяха обявени конкурси за изработване на проекти-макети “Безонасна улица”, конкурс за рисунка- “Аз спазвам правилата за движение” и литературно творчество по темите. В училището бе направена изложба от най-добрите творби от конкурсите.

Учениците от секция “Велосипедист” определиха и маркираха около входовете на училището опасните “Червени зони”. На 03.12.2009 г. те участваха в междуучилищно състезание в 145 СОУ и получиха две III-ти награди за умело управление на велосипед и награда за най-атрактивен и пълен костюм на велосипедист.

През следващите месеци предстоят състезения с велосипеди на училищно ниво, районен празник, междуучелещни състезания, велопоход в район “Младост” и междурайонни състезания.

Родителите и учениците активно се включиха в попълването на анкети, с цел определяне опасните места в района на училището. Всички конкурси, състезания и резултатите от тях в училище се обявяват по училищната радиоуретба.

По случай 35 год. Юбилей на 128 СОУ “Ал. Айнщайн”, на 12.03.2010 г. много родители и гости разгледаха изложбата от най-добрите творби от обявените конкурси. Имаме родители на ученици, които работят в КАТ и от които търсим съдействие за изнасяне на беседи, предоставяне на видеофилми и други материали по темите за обучение.

Поради големия интерес на учениците към дейностите на клуба (особено на учениците в начален курс), смятаме, че в района на 128 СОУ също би могло да бъде изградена интерактивна площадка, с необходимите за нея конуси, подвижни пътни знаци, светофари и други пособия, за постигането на по-добри практически умения при управляването на велосипед от учениците.

Пълния текст на програмата, мероприятията и дейностите на училищния клуб по безопасност на движението, вижте тук.

Ето и някои моменти от клубната проява: