Уважаеми родители/настойници на бъдещите ученици, които ще изберат 128 СУ за учебната 2024/2025 година, скъпи бъдещи осмокласници,
За новата учебна година училището обявява прием в паралелки:

 • Профилирана паралелка „Софтуерни и хардуерни науки”Защита на информацията КОД: 1660
 • Професионална паралелка „Икономическо информационно осигуряване” КОД: 1670
ТИПОВИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

План-приемът се осъществява съгласно Наредба №10 /01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

График на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2024/2025 г. след завършено основно образование съгласно заповеди № РД09-2050/28.08.2023 г., № РД09-2048/28.08.2023 г. и № РД09-2045/28.08.2023 г. на МОН,Необходими документи при записване:

 • заявление до директора- попълва се на място, в 128 СУ
 • оригинал на свидетелство за основно образование по чл.130, ал.1 от ЗПУО
 • оригинално медицинско свидетелство за кандидатстване в професионална паралелка

I. Елементи на балообразуването с точки от 0 до 100
1. Национално външно оценяване (НВО) - 100 точки
      - по Математика
      - по БЕЛ

2. Два предмета от Свидетелството за основно образование
      БЕЛ (50 точки) + Математика (50 точки) = 100 точки

II. Формула при балообразуването (максимален резултат - 500 точки)
1. за профил "Софтуерни и хардуерни науки", паралелка "Защита на информацията" с разширено изучаване на Английски език*
      2x 100 т. НВО (БЕЛ) + 2x 100 т. НВО (Математика) + 2x 50 т. = 500 т.

2. за професионална паралелка "Икономическо информационно осигуряване", професия "Оператор информационно осигуряване", с разширено изучаване на Английски език*
      2x 100 т. НВО (БЕЛ) + 2x 100 т. НВО (Математика) + 2x 50 т. = 500 т.
         ЗАБЕЛЕЖКА: Към професионалната паралелка ("Икономическо информационно осигуряване") се изисква медицинско свидетелство при подаването на документи.

III. Профилиращи предмети и професионална подготовка

 • Профилирана паралелка „Софтуерни и хардуерни науки”
  1. Информатика
  2. Информационни технологии
  3. Английски език
 • Изучавани предмети:
  1. Основи на правото и правовата държава
  2. Специална психология
  3. Етика и право на информационното общество
  4. Защита на националната сигурност

  5. Информационна сигурност

Допълнителната подготовка е в сферата на информационните технологии и сигурността на информацията в киберпространството.Обучението се извършва с подкрепата на Академия на МВР, УниБИТ, ГДБОП и Международната академия за киберразследвания. Това осигурява на възпитаниците ни широка възможност за реализация в държавната администрация и частния сектор, както и  придобиване на знания, необходими за продължаване на образованието им във ВУЗ по специалности, свързани с охраната и сигурността на информацията.

 • Професионална паралелка „Икономическо информационно осигуряване” - ТИПОВ УЧЕБЕН ПЛАН

  Изучавани предмети от професионалната подготовка:
  1. Финанси
  2. Право
  3. Статистика
  4. Икономика
  5. Счетоводство
  6. Програмиране

Специалистите с професияОператор информационно осигуряване“ ще придобият знания, умения и компетентности, свързани с:

 • работа с продукти за създаване на документи, спецификации и стандарти; инсталиране и настройване на приложен софтуер в областта на икономиката и финансите;
 • отстраняване на несъвместимости във формата и структурата на база данни; въвеждане, обработка и архивиране на данни;
 • работа с електронен подпис за авторизация; използване на електронни услуги; защита на файлове с криптиране

Завършилите средно професионално образование  по специалност „Икономическо информационно осигуряване“ ще подпомогнат малкия и средния бизнес в България в следните сфери на дейност:

 • информационното обслужване
 • търговски фирми
 • финансови и статистически институции
 • регистри и администрация
 • маркетингови и социологически агенци
 • ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ:
  • Максимален брой ученици за всяка паралелка – 26, минимален брой – 18.
  • Общ брой паралелки – 2
  • Максимален резултат при балообразуването за всяка паралелка – 500 точки.
  • *Разширено изучаване на чужд език в VIII клас – 432ч. год / 12ч. седмично

Уведомлението за поверителност за предоставяне необходимата информация относно начина, по който 128. СУ "Алберт Айнщайн" събира и обработва лични данни децата, които кандидатстват, се записват и се обучават в училището както и за техните родители/настойници.

Архив