Уважаеми родители/настойници на бъдещите ученици, които ще изберат 128 СУ за учебната 2020/2021 година, скъпи бъдещи осмокласници,
За новата учебна година училището обявява прием в паралелки:

 • Профилирана паралелка „Софтуерни и хардуерни науки”Защита на информацията
 • Професионална паралелка „Банкова охрана и инкасова дейност”

План-приемът се осъществява съгласно Наредба №10 /01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

 

Необходими документи при записване:

 • заявление до директора- попълва се на място, в 128 СУ
 • оригинал на свидетелство за основно образование по чл.130, ал.1 от ЗПУО
 • оригинална служебна бележка с резултатите от:
  – НВО по български език и литература
  – НВО  по математика
 • оригинално медицинско свидетелство за кандидатстване в професионална паралелка

I. Елементи на балообразуването с точки от 0 до 100
1. Национално външно оценяване (НВО) – 100 точки
      – по Математика
      – по БЕЛ

2. Два предмета от Свидетелството за основно образование
      БЕЛ (50 точки) + Математика (50 точки) = 100 точки

II. Формула при балообразуването (максимален резултат – 500 точки)
1. за профил „Софтуерни и хардуерни науки„, паралелка „Защита на информацията“ с разширено изучаване на Английски език*
      2x 100 т. НВО (БЕЛ) + 2x 100 т. НВО (Математика) + 2x 50 т. = 500 т.

2. за професионална паралелка „Банкова охрана и инкасова дейност“, професия „Охранител“, с разширено изучаване на Английски език*
      2x 100 т. НВО (БЕЛ) + 2x 100 т. НВО (Математика) + 2x 50 т. = 500 т.
         ЗАБЕЛЕЖКА: Към професионалната паралелка („Банкова охрана и инкасова дейност“) се изисква медицинско при продаването на документи.

III. Профилиращи предмети и професионална подготовка

 • Профилирана паралелка „Софтуерни и хардуерни науки”
  1.Информатика
  2.Информационни технологии
  3.Английски език

Допълнителната подготовка е в сферата на информационните технологии и сигурността на информацията в киберпространството.Обучението се извършва с подкрепата на Академия на МВР, УниБИТ, ГДБОП и Международната академия за киберразследвания. Това осигурява на възпитаниците ни широка възможност за реализация в държавната администрация и частния сектор, както и  придобиване на знания, необходими за продължаване на образованието им във ВУЗ по специалности, свързани с охраната и сигурността на информацията.

 • Професионална паралелка „Банкова охрана и инкасова дейност”
  Изучавани предмети от професионалната подготовка:
  1.Основи на правото
  2.Защита на класифицираната информация и личните данни
  3.Технически системи за сигурност в банковите институции
  4.Специална психология.

Придобилите степен на професионална квалификация имат предимство за работа в държавните охранителни структури, за обучение в Академиятa на МВР и други висши училища за специалисти в сферата на фирмената сигурност, защита на интелектуалната собственост и киберсигурността.

 

 • ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ:
  • Максимален брой ученици за всяка паралелка – 26, минимален брой – 18.
  • Общ брой паралелки – 2
  • Максимален резултат при балообразуването за всяка паралелка – 500 точки.
  • *Разширено изучаване на чужд език в VIII клас – 432ч. год / 12ч. седмично.