ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 г.

 

 

 

Прием след завършен седми клас

  

Осъществява се съгласно Наредба № 10  /01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование.

Балообразуването и за двете паралелки с прием след VII клас в 128 СУ „Алберт Айнщайн“ включва:

удвоената оценка от НВО по БЕЛ и математика и оценките по БЕЛ и математика от свидетелството за завършено основно образование.

Към необходимите документи при кандидатстването за професионалната паралелка -„Банкова охрана и инкасова дейност“ се изисква медицинско свидетелство.

 

НОВО!!!

Паралелка – „БАНКОВА ОХРАНА И ИНКАСОВА ДЕЙНОСТ“

От учебната 2017-2018 г. в нашето училище е разкрита професионална паралелка – „Банкова охрана и инкасова дейност”. Това е продиктувано от нарастващия брой на банки, стопански организации и фирми в столичния град, и необходимостта от организирано професионално обучение на кадри в сектор Сигурност. За тази цел имаме декларирана подкрепа от Академията на МВР за ползване на базата им за практическо обучение, както и на лектори-специалисти за специфичните предмети по професията.

Придобилите степен на професионална квалификация имат предимство за работа в държавните охранителни структури, за обучение в Академиятa на МВР и други висши училища за специалисти в сферата на фирмената сигурност, защита на интелектуалната собственост и киберсигурността.

Профилиращи учебни предмети: Правна подготовка, Специална психология, Електронни системи за сигурност в банковите институции, Лична защита и физическа подготовка, Криминалистика и други.


„СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ

Паралелка – ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА”

От 2013 г.  осъществяваме успешен прием в профилирана паралелкa „Защита на информацията”, за подготовка на учениците в сферата на информационните технологии и сигурност на информацията в киберпространството. Обучението се извършва с подкрепата на УниБИТ, ГДБОП и Международната академия за киберразследвания. Това осигурява на възпитаниците ни широка възможност за реализация в държавната администрация и частния сектор, както и  придобиване на знания, необходими за продължаване на образованието им във ВУЗ по специалности, свързани с охраната и сигурността на информацията.

За учебната 2018–2019 г. приемаме ученици в паралелка  „ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА” с разширено изучаване на английски език.

Профилиращи учебни предмети и направления, касаещи защитата на информацията в интернет: Технологии, Английски език, Информационни технологии, Защита на информацията в Интернет, Основи на компютърните системи, Информационна сигурност и други.