Прием след VII клас. Учебна 2020-2021

Уважаеми родители/настойници на бъдещите ученици, които ще изберат 128 СУ за учебната 2020/2021 година, скъпи бъдещи осмокласници,
За учебната 2020/2021 г. 128 СУ обявява прием в паралелки:

  • Профилирана паралелка „Софтуерни и хардуерни науки” – Защита на информацията – КОД: 1660
  • Професионална паралелка „Банкова охрана и инкасова дейност” – КОД: 1670

План-приемът се осъществява съгласно Наредба №10 /01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Пълна информация относно приема може да намерите в „Прием след завършен VII клас“

Прием след VII клас. Учебна 2020-2021