Прием в първи клас – 2023/2024

Уважаеми родители,
За учебната 2023/2024 година 128. СУ обявява прием в първи клас в 4 паралелки по 24 ученици, общо 96 места.
Избираемите учебни часове за ВСИЧКИ паралелки са:
1. Български език и литература
2. Математика
3. Английски език

Осъществяването на приема ще се осъществява през информационната система на Столична община (ИСОДЗ, ПГ и първи клас) съгласно графикът за прием.

Пълна информация относно приема може да намерите в ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

Прием в първи клас – 2023/2024