Прием в първи клас – 2022/2023

Уважаеми родители,
За учебната 2022/2023 година 128. СУ обявява прием на ученици в първи клас в четири паралелки по 24 ученици = общо 96. Избираемите учебни часове за ВСИЧКИ паралелки са:

1. БЕЛ
2. МАТЕМАТИКА
3. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Осъществяването на приема ще се осъществява през информационната система на Столична община (ИСОДЗ, ПГ и първи клас) в периода от 26.04.2022 до 05.06.2022 (за първо класиране).

Пълна информация относно приема може да намерите в ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

Прием в първи клас – 2022/2023