Посещение на ученици и учители в Румъния

От 08 до 14 май 2022 г. шестима гимназиални ученици и двама учители (Десислава Огнянова и Венера Мирчева) от нашето училище участваха в училищен обмен по проект „Enhancing practical skills related to film-making”, КД2 на програмата Еразъм+ в гр.Корбу, Румъния. Това беше и последната среща между участниците в проекта. Нашите ученици и учители представиха филм за личната история на украински ученик и видео за София и живота на училищната ни общност. Проектните дейности дадоха възможност на гимназистите ни да усъвършенстват своите дигитални умения и критично мислене, както и да развият своите комуникативни и чуждоезикови компетентности. Учителите се срещнаха с кмета на града и представители на регионалния инспекторат по образование, и наблюдаваха уроци с използване на интересни ресурси и интерактивни методи. В рамките на културната програмата бяха включени посещения на средновековни замъци и занаятчийски работилници в Трансилвания и опознаване на природните забележителности в региона. Нашите участници споделиха прекрасни впечатления от гостуването в Румъния, изпълнено с незабравими моменти и нови приятелства.

Посещение на ученици и учители в Румъния